Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als iemand voor het werk op reis is.

Wat is verzekerd?

Personenhulp op zakenreis is verzekerd.

Medisch

Geneeskundige kosten op zakenreis zijn verzekerd.

Keuze: bagage

Beschadiging, verlies of diefstal van bagage is verzekerd.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Annulering van een verzekerde zakenreis is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die met opzet is veroorzaakt of die het gevolg is van fraude.

Reisadvies van de overheid

Schade tijdens reizen naar een gebied dat de overheid als een oranje- of rood-risicogebied aanduidt is niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

Niet van toepassing.

Bijzondere sporten

Schade die ontstaat tijdens gevaarlijke sporten of deelname aan wedstrijden.

Ongevallen

Blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval is niet verzekerd.

Extra informatie

Dit risico kan verzekerd worden door uw aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden met directe schade werknemers.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de hele wereld. In Nederland alleen bij vertrek vanuit Nederland naar het buitenland of bij aankomst in Nederland vanuit het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u telefonisch doorgeven via uw adviseur.