Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan of verlies van vervoerde zaken.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan of verlies van vervoerde zaken van anderen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag staat op het verzekeringsbewijs.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak. En als wij vinden dat u niet zelf aansprakelijk bent.

Spullen chauffeur

Schade aan of verlies van spullen van de chauffeur is verzekerd tot € 5.000,-.

Extra informatie

Onder de spullen van de chauffeur is schade aan geld, betaal- of creditkaarten, cheques, horloges of sieraden niet verzekerd.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Met de keuze Container-/traileraansprakelijkheid is schade aan een container of trailer van een ander waarvoor u aansprakelijk bent verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan dieren is niet verzekerd. Maar schade aan dieren is wel verzekerd bij een ongeval met het vervoermiddel of bij brand of ontploffing.

Opzet

Schade die met opzet door u of een werknemer is veroorzaakt is niet verzekerd.

Schade door ongedierte

Schade aan opgeslagen zaken door ongedierte is niet verzekerd.

Schade voor weersinvloeden

Schade aan opgeslagen zaken door weersinvloeden is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het verzekeringsbewijs.

Waar ben ik gedekt?

Europa.
• Ook Aziatisch Turkije.
Marokko.
Tunesië.
Algerije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk.  Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. De premie betaalt u via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u  telefonisch doorgeven aan uw adviseur.