Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan het motorrijtuig van uw klant dat u voor onderhoud of reparatie onder u heeft.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan het motorrijtuig van uw klant verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met het motorrijtuig van uw klant veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade veroorzaakt door het motorrijtuig van uw klant aan uw andere motorrijtuigen.

Volledig Casco

Wij betalen schade aan het motorrijtuig door alle onverwachte gebeurtenissen.

Extra informatie

U dient BOVAG/FOCWA lid te zijn voor een cascodekking.

Schadeverzekering inzittenden

Wij betalen schade aan zaken en inzittenden in het motorrijtuig die ontstaat door een verkeersongeval.
Het verzekerde bedrag is € 1.000.000,-.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met het motorrijtuig.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Alleen verzekeren voor Volledig Casco is mogelijk.

Hulpverlening

Niet verzekerd

Auto-elektronica en/of accessoires

Niet verzekerd

Kosten door foutieve reparatie

Niet verzekerd

Niet gedekte klantvoertuigen

Motorrijtuigen van klanten die aan u zijn toevertrouwd voor verkoop of stalling zijn niet verzekerd. Ook motorrijtuigen die u huurt of in bruikleen heeft zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan het motorrijtuig betalen, heeft u een eigen risico van € 250,-.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 1.250,- bij schade aan het motorrijtuig. U betaalt dan minder premie.

Beveiliging

Er gelden extra afspraken om diefstal en brand te voorkomen. Voldoet u niet aan deze extra afspraken dan bent u niet verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke extra afspraken er gelden.

Reparatie

U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal en total loss schade

Bij diefstal of total loss van het motorrijtuig betalen wij op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

In alle landen van Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u aan ons doorgeven via internet.