Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door uw vrachtauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw vrachtauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw vrachtauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw vrachtauto aan uw andere motorrijtuigen.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

U geeft aan ons door dat u gevaarlijke stoffen vervoert. Ook staat op uw verzekeringsbewijs dat het vervoer van gevaarlijke stoffen is verzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico

Werkt u met een opgebouwd werktuig? Dan is uw aansprakelijkheid tijdens het werken met de opbouw verzekerd.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met de vrachtauto.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw vrachtauto.

Extra informatie

Schade aan zaken is verzekerd tot € 5.000,-.
Schade door letsel is verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Bergen en slepen

Na een ongeval regelen wij het bergen en slepen van uw vrachtauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf in Nederland. Ook het vervoeren van de bestuurder, inzittenden en bagage is verzekerd.

Extra informatie

Na een ongeval in het buitenland is het bewaken en stallen van de vrachtauto ook verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een wedstrijd of bij fraude.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Beperkt Casco

Niet verzekerd

Volledig Casco

Niet verzekerd

Laad- losmaterieel

Niet verzekerd

Auto-elektronica

Niet verzekerd

Schade aan lading en last

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Niet van toepassing

Beveiliging

Niet van toepassing

Reparatie

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur. Opzeggen doet u schriftelijk.