Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Aanvullend kunt u de dekking Beperkt Casco of Volledig Casco kiezen. Ook kunt u andere dekkingen kiezen. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw vrachtauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw vrachtauto aan uw andere voertuigen.

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen de schade aan uw vrachtauto door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen de schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw vrachtauto door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Keuze: laad- losmaterieel

Heeft u een opgebouwd werktuig met bijvoorbeeld een kraantje? Dan kunt u deze meeverzekeren voor volledig cascoschade.

Auto-elektronica

Schade aan accessoires is tot € 5.000,- gratis verzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

U geeft aan ons door dat u gevaarlijke stoffen vervoert. Ook staat op uw verzekeringsbewijs dat het vervoer van gevaarlijke stoffen is verzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico

Werkt u met een opgebouwd werktuig? Dan is uw aansprakelijkheid tijdens het werken met de opbouw verzekerd.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met schade door een verkeersongeval met de vrachtauto.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Keuze: Schade inzittenden

Wij betalen de schade die door een verkeersongeval is ontstaan aan zaken en inzittenden in uw vrachtauto.

Extra informatie

Schade aan zaken is verzekerd tot € 5.000,-.
Schade door letsel is verzekerd tot € 1.000.000,-.
Schade aan bedrijfsmatige zaken betalen wij niet.

Keuze: Bergen en slepen

Na een ongeval regelen wij het bergen en slepen van uw vrachtauto naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf in Nederland. Ook het vervoeren van de bestuurder, inzittenden en bagage is verzekerd.

Extra informatie

Na een ongeval in het buitenland is het bewaken en stallen van de vrachtauto ook verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Schade aan lading en last

Schade aan lading en last is niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Schade aan zaken die u vervoert is niet verzekerd.

Gebreken en reparatiefouten

Schade door gebreken en reparatiefouten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw vrachtauto moeten betalen, heeft u een eigen risico van € 250,- per keer.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een ander eigen risico. Bij een lager eigen risico betaalt u meer premie. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder premie.

Beveiliging

Wij stellen geen eisen aan de beveiliging.

Reparatie

U laat bij ruitschade de ruit repareren of vervangen bij een reparatiebedrijf dat is aangesloten bij BOVAG of FOCWA.
U laat overige schade aan uw vrachtauto repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest of u laat de schade repareren bij een bedrijf dat onze voorkeur heeft.

Extra informatie

Kiest u bij ruitschade toch een ander bedrijf? Dan betalen wij de schade niet.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan uw adviseur. Opzeggen doet u schriftelijk.