Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kunt zelf de aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw vrachtwagen veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Beperkt Casco

Wij betalen schade aan uw vrachtwagen door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Extra informatie

Wij betalen bij diefstal of verduistering maximaal 30 dagen € 12,50 per dag als u niet over uw vrachtwagen kunt beschikken.

Keuze: laad- losmaterieel

Heeft u een opgebouwd werktuig met bijvoorbeeld een kraantje dan kunt u deze meeverzekeren voor beperkt cascoschade.

Keuze: auto-elektronica

Schade aan accessoires is tot € 1.000,- gratis verzekerd.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze meeverzekeren.

Extra informatie

Schade aan losse telecommunicatieapparatuur is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Mits voldaan is aan de verzekeringsvoorwaarden die gelden bij vervoer van gevaarlijke stoffen.

Aansprakelijkheid werkrisico

Werkt u met een opgebouwd werktuig? Dan is uw aansprakelijkheid tijdens het werken met de opbouw verzekerd.

Extra informatie

Schade door de lading tijdens laden of lossen is niet verzekerd.

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw vrachtwagen naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoeren van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de verzekeringsvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Schadeverzekering inzittenden

Wij betalen schade aan zaken en inzittenden in de vrachtwagen die ontstaat door een verkeersongeval.
Het verzekerde bedrag is € 1.000.000,-.

Rechtsbijstand

Wij bieden juridische hulp bij geschillen die te maken hebben met de aankoop of met reparatie van uw vrachtwagen.
Wij bieden ook juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met de verzekerde vrachtwagen.

Extra informatie

Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het verhalen van een schade door een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Volledig Casco

Niet verzekerd

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Extra informatie

Hiervoor sluit u een transportverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij de Schadeverzekering inzittenden. Schade aan bedrijfsmatige zaken is niet verzekerd.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw vrachtwagen betalen, heeft u een eigen risico van € 250,-.
Bij alleen ruitschade heeft u geen eigen risico.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 1.250,-  bij schade aan uw vrachtwagen. U betaalt dan minder premie.

Beveiliging

Wij stellen geen eisen aan de beveiliging.

Reparatie

U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal en total loss schade

Wij betalen de schade bij diefstal of total loss op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw verzekeringsbewijs krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Veranderingen in uw situatie ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Als u schade heeft vragen wij u dit spoedig door te geven. Daarnaast verwachten wij dat u er zoveel mogelijk aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen of u krijgt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dat kunt u aan ons doorgeven via internet.