Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Wij onderzoeken of u aansprakelijk bent voor de schade. U heeft standaard een zeer ruime dekking tot een schadebedrag van € 2.500.000.

                                        

Wat is verzekerd?

Afhankelijk van de gekozen gezinssamenstelling is deze verzekering voor uzelf en uw gezinsleden. Ook huispersoneel (zoals een au pair of 'witte werkster') is beperkt verzekerd. De schade moet wel als 'particulier' zijn toegebracht aan personen of zaken.

Extra informatie

Huisgenoten zijn logés en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd zolang zij niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000 verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. U laat deze per ongeluk uit uw handen vallen en de wasmachine is kapot.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt en u bent volgens de wet niet aansprakelijk, dan is dat in bepaalde gevallen tot maximaal € 12.500 verzekerd. 

Extra informatie

Bent u aansprakelijk voor schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan bent u wel verzekerd.

Proceskosten

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij onder voorwaarden de proceskosten en de kosten voor rechtsbijstand als er een juridische procedure nodig is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Gehuurde spullen zijn niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is vaak wel verzekerd. Tot maximaal € 20.000 per gebeurtenis.

Schade door auto

Schade met of door uw auto is niet verzekerd. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of een brommer. Deze schade valt onder de verzekering van de auto, motor of brommer.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Schade die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft een verzekerd bedrag van maximaal € 2.500.000. 

Eigen risico

U heeft standaard geen eigen risico, maar kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100.

Extra informatie

Als u gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico ziet u dat op uw polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. U dient wel zelf in Nederland te wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt u doen via uw Digitaal Dossier. Deze Aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering binnen het Woonpakket. U kunt alleen deze verzekering of het hele Woonpakket opzeggen.