Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. Het is een 'all risk' verzekering. Met 'all risk' bent u verzekerd als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Uw woning inclusief de fundering is verzekerd. Ook een schuur, garage en bijgebouwen, als deze op hetzelfde adres als uw woning staan en niet groter zijn dan 25 m2, zijn verzekerd. De verzekering geldt ook voor een zwembad of bubbelbad dat vast is verbonden met de grond.

Extra informatie

Grotere bijgebouwen of een losse garage op een ander adres kunt u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u extra premie.

Verzekerd bedrag

Schade aan uw woning krijgt vergoed. Staan er maximale vergoedingen op uw polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden de redelijke kosten van de expert. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Schakelt u een expert in via de Vereniging Eigen Huis, dan krijgt u de volledige kosten vergoed.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw schutting, terreinafscheiding, tuinhuisje en een vast zwembad/jacuzzi is ook verzekerd. En in sommige gevallen vergoeden we ook schade aan uw beplanting.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Komt uw woning leeg te staan? Geef dit dan meteen aan ons door.

Extra informatie

Met verbouwing bedoelen wij als (een deel van) de woning nog geen ramen, definitief dak of sloten heeft.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als uw woning langer dan 12 maanden leegstaat of uw woning wordt verbouwd.

Garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door normaal gebruik, slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud, ongedierte of zwammen, een aardbeving of een primaire overstroming.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u het volledige overzicht van uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. In de polisvoorwaarden vindt u de volledige omschrijving van deze dekking. 

Eigen risico

Standaard geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis. Voor stormschade geldt een extra eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een ander eigen risico van € 0, € 250 of € 500. Bij € 0 betaalt u meer premie, bij € 250 en € 500 minder. Het extra eigen risico voor stormschade van € 250 blijft wel altijd gelden.

Verhuur

Tijdelijke verhuur is toegestaan voor een periode van maximaal 2 maanden per verzekeringsjaar.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan zo snel mogelijk. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt u doen via uw Digitaal Dossier. Deze Opstalverzekering is een verzekering binnen het Woonpakket. U kunt alleen deze verzekering of het hele Woonpakket opzeggen.