Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen hebben wij het verlenen van rechtsbijstand (de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp b.v. Anker Rechtshulp b.v is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties. De module Consument en Wonen vormt de basis. Daarnaast kunt u kiezen voor de modules verkeer, inkomen, fiscaal & vermogen en eigendom & verhuur onroerende zaken. 

 

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel als dit buiten het verkeer is ontstaan.

Extra informatie

Op de module verkeer is juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel in verkeerssituaties meeverzekerd.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Keuze: Eigendom en verhuur onroerend goed

Juridische hulp als u een conflict heeft over de eigendom van uw woning of het verhuren van een woning.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Franchise

Een franchise is een drempelbedrag. Als de schade onder dit drempelbedrag blijft, kunt u geen beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Standaard is de franchise € 0. U kunt kiezen voor een franchise van € 250. Als u kiest voor een franchise wordt uw premie lager. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan direct verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die Anker Rechtshulp b.v. vergoedt voor uw juridische hulp. Afhankelijk waarvoor u gekozen heeft is dit € 15.000 of € 42.500.

Extra informatie

Wij hanteren een verschil in maximum aan externe kosten bij verplichte (€ 15.000 of € 42.500) en onverplichte procesvertegenwoordiging (€ 7.500).

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Wij maken onderscheid tussen verplichte en onverplichte procesvertegenwoordiging. De maximum dekking is hierbij verschillend.

Eigen risico

Standaard is het eigen risico € 0. U kunt kiezen voor een eigen risico van € 250. De premie wordt hierdoor lager, maar er komt wel € 250 van de kosten voor uw eigen rekening. 

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie of zelfs in alle landen van de wereld.

                                        

Extra informatie

Buiten de in de verzekeringsafspraken genoemde dekkingsgebieden verleent Anker Rechtshulp b.v. geen rechtsbijstand of juridisch advies.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks betaalt. Dit kan alleen via een automatische incasso. U kunt de premie ook betalen per kwartaal, halfjaar of per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan zo snel mogelijk. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kunt u doen via uw Digitaal Dossier. Deze Rechtsbijstandverzekering is een verzekering binnen het Woonpakket. U kunt alleen deze verzekering of het hele Woonpakket opzeggen.