Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf de aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. 

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de occassionwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen één jaar ontstaat.

Extra informatie

De auto mag niet ouder zijn dan 7 jaar en u moet een andere auto kopen bij het autobedrijf dat op uw polisblad staat.

Reparatie

Laat u schade aan uw auto repareren bij het autobedrijf dat op uw polis staatr, dan heeft u een lager of geen eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u een vergoeding voor de huur van een vervangende auto. Lees meer

Extra informatie

Vervangend vervoer gedurende de reparatieperiode tot maximaal 10 dagen binnen Nederland (€ 35,- per dag, inclusief btw). Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U heeft geen eigen risico bij ruitreparatie en -vervanging door het autobedrijf dat op uw polisblad staat.

Extra informatie

Laat u elders uw ruit repararen of vervangen. Dan bedraagt het eigen risico € 0,- per claim bij ruitreparatie en € 150,- bij het vervangen van een ruit. -.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. U kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa. Of u pechhulp mee kunt verzekeren, hangt af van het bouwjaar van uw auto.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Pechhulp.

Keuze: Rechtsbijstand motorrijtuigen

U kiest zelf of u de rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen op uw autoverzekering mee wilt verzekeren. Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij conflicten met betrekking tot uw auto. Bijvoorbeeld bij het verhalen van schade aan uw auto door een aanrijding, of bij een conflict over de reparatie van uw auto.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Rechtsbijstand Motorrijtuigen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

U kiest zelf of u uw autoverzekering uit wilt breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Met deze dekking vergoeden we materiële en letselschade voor uzelf als bestuurder en uw medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Schadeverzekering Inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op u verhaald.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA + Beperkte Casco ? Bijvoorbeeld voor schade aan uw auto door eigen schuld? Sluit dan een Autoverzekering Allrisk af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schade Verzekering Inzittenden(SVI).

Eigen risico

€ 0,- per claim bij ruitreparatie en € 0,- bij het vervangen van een ruit door het autobedrijf dat op uw polisblad staat. Bij ruitvervanging door een ander bedrijf is het eigen risico € 150,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting voor schadevrij rijden kan oplopen tot maximaal 85%.

Extra informatie

Als u of een tegenpartij schade claimt dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.