Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA Casco (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u tegen een paaltje reed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

U heeft recht op hulpverlening als uw auto door een aanrijding niet meer kan rijden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het thuisbrengen van de passagiers uit uw auto of het vervoer van uw auto naar een garage. In het buitenland bent u ook verzekerd bij autopech door een mechanisch gebrek. 

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van een nieuw gekochte auto krijgt u de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen een jaar ontstaat. In sommige gevallen is de occassionwaarde van toepassing. Zie extra informatie

Extra informatie

Als de auto niet ouder is dan 7 jaar en hij is tweedehands gekocht, dan krijgt u tot 1 jaar na aankoop van de auto de volledige aankoopprijs vergoed als u een andere auto koopt bij het autobedrijf dat op uw polisblad staat. .

Reparatie

Laat uw schade aan uw auto repareren via het autobedrijf dat op uw polisblad staat. Dan heeft u een lager of geen eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u een vergoeding voor de huur van een vervangende auto.

Extra informatie

Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vergoeding voor een vervangende auto. De maximale vergoeding voor vervangend vervoer bedraagt maximaal 10 dagen binnen Nederland (€ 35,- per dag, inclusief btw)

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U heeft een lager eigen risico bij ruitreparatie en -vervanging bij het autobedrijf dat op uw polisblad staat.

Extra informatie

Indien u laat repareren/vervangen door een ander herstelbedrijf, dan is een hoger eigen risico van toepassing.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. 

Extra informatie

Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. U kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa. Of u pechhulp mee kunt verzekeren, hangt af van het bouwjaar van uw auto.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Pechhulp.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

U kiest zelf of u uw autoverzekering uit wilt breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Met deze dekking vergoeden we materiële en letselschade voor uzelf als bestuurder en uw medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Schadeverzekering Inzittenden.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

U kiest zelf of u uw autoverzekering uit wilt breiden met de Ongevallenverzekering Inzittenden. Met deze dekking verzekert u uzelf en uw passagiers tegen lichamelijke schade door een verkeersongeval. U ontvangt een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Ongevallenverzekering Inzittenden.

Keuze: Rechtsbijstand motorrijtuigen

U kiest zelf of u de rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen op uw autoverzekering mee wilt verzekeren. Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij conflicten met betrekking tot uw auto. Bijvoorbeeld bij het verhalen van schade aan uw auto door een aanrijding, of bij een conflict over de reparatie van uw auto.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Rechtsbijstand Motorrijtuigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op u verhaald.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering Inzittenden(SVI). Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen staat u niet alleen bij juridische conflicten over het verkeer.

Eigen risico

U heeft bij ruitvervanging geen eigen risico bij reparatie via het autobedrijf dat op uw polisblad staat. Lees meer

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er altijd een eigen risico van € 150,- .

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als  u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u de premie per maand betaalt, kan dit alleen via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting voor schadevrij rijden kan oplopen tot maximaal 85%

Extra informatie

Als u of een tegenpartij schade claimt dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.