Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. U kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa. Of u pechhulp mee kunt verzekeren, hangt af van het bouwjaar van uw auto.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Pechhulp.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

U kiest zelf of u uw autoverzekering uit wilt breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Met deze dekking vergoeden we materiële en letselschade voor uzelf als bestuurder en uw medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Schadeverzekering Inzittenden.

Keuze: Rechtsbijstand motorrijtuigen

U kiest zelf of u de rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen op uw autoverzekering mee wilt verzekeren. Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij conflicten met betrekking tot uw auto. Bijvoorbeeld bij het verhalen van schade aan uw auto door een aanrijding, of bij een conflict over de reparatie van uw auto.

Extra informatie

Meer informatie vindt u op de verzekeringskaart Rechtsbijstand Motorrijtuigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op u verhaald.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Allrisk af. Of kies voor de aanvullende dekking schadeverzekering inzittenden of pechhulp.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 85%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.