Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan een aanhanger die gekoppeld kan worden achter een personenauto. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Extra informatie

Deze verzekering is niet bestemd voor een caravan of vouwwagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe aanhanger wordt de nieuwwaarde vergoed als de schade binnen 1 jaar ontstaat. Bij een tweedehands aanhanger de aanschafwaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de aanhanger op slot staat met een VIP/TNO goedgekeurd koppelingsslot en/of wielklem.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare aanhanger. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur. Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Aansprakelijkheid is niet verzekerd. Tijdens rijden is het onderdeel van de WA verzekering van de auto.

Eigen risico

Het eigen risico is € 135 per claim. Afwijkingen hiervan worden vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.