Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, scooter of snorfiets aan anderen toebrengt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Extra informatie

U kunt deze verzekering uitbreiden met de dekking Uitgebreid Casco, Rechtsbijstand en Opzittenden Plus.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met of door uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Diefstal of total loss

Als de bromfiets Uitgebreid Casco verzekerd is, wordt er de eerste 3 jaar 1% per maand (of deel daarvan) op de nieuwwaarde afgeschreven. Na 3 jaar wordt de dagwaarde vergoed.

Keuze: schade door brand of natuur

Maakt onderdeel uit van Uitgebreid Casco. Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Is de bromfiets Uitgebreid Casco verzekerd, dan is alle schade aan uw bromfiets verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Extra informatie

Let u er wel goed op dat de bromfiets met een ART klasse 3 (of hoger) goedgekeurd slot is afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als bij een WA-schade, maar ook bij een Uitgebreid Casco schade, blijkt dat de bestuurder jonger is dan 19 jaar en de verzekeringnemer of regelmatige bestuurder is ouder dan 19 jaar, dan geldt er een extra eigen risico van € 500.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag, met een minimum van € 200.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.