Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

Afhankelijk van de gekozen dekking (uitgebreid, extra-uitgebreid of van buiten komende onheilen) is er meer of minder dekking.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, kleding, sieraden en radio, televisie en computer.

Extra informatie

Afhankelijk van uw woonplaats kan het zijn dat de standaard dekking voor sieraden en radio, televisie en computer is beperkt. Contant geld is tot een beperkt bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

We vergoeden de dagwaarde van uw spullen. Zijn uw spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Standaard verzekerd tot maximaal € 2.269,-. Heeft u meer sieraden, dan moet u dat specifiek aangeven om mee te verzekeren.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Diefstal standaard tot maximaal € 4.538,- in een aantal postcodegebieden (zie extra informatie). Daarnaast geldt ook een eigen risico van € 226,- .

Extra informatie

Postcodes: Amsterdam postcodes 1000 t/m 1109, Den Haag postcodes 2500 t/m 2599, Rotterdam postcodes 3000 t/m 3099, Utrecht postcodes 3500 t/m 3599, Breda postcodes 4800 t/m 4839, Tilburg postcodes 5000 t/m 5049, Den Bosch postcodes 5200 t/m 5239, Eindhoven postcodes 5600 t/m 5659, Heerlen postcodes 6400 t/m 6429, Kerkrade postcodes 6460

Spullen buiten huis

We vergoeden schade boven het verzekerd bedrag tot 10% van dit verzekerd bedrag voor schade aan planten, tuinmeubels en schuttingen.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn buiten niet verzekerd. Dit geldt ook voor sieraden en radio, televisie en computer. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vallen en stoten

Schade aan uw spullen door vallen en stoten is niet verzekerd (wel als u de van buiten komende onheilendekking kiest).

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check daarvoor de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Voor de van buiten komende onheilendekking geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.