Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen, waaronder de verzekering van schade aan uw eigen motor.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen, waaronder de verzekering van schade aan uw eigen motor.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van uw motor, vervangend vervoer, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en in bepaalde gevallen ook noodreparaties.

Diefstal of total loss

Bij de verzekering van het diefstalrisico dient uw motor minimaal met een ART goedgekeurd slot te zijn beveiligd. Er kunnen ook strengere eisen van toepassing zijn bijvoorbeeld door de hoogte van de nieuwwaarde.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering of de Volledig Cascoverzekering.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal of inbraak is verzekerd. Dit is onderdeel van de Volledig Cascoverzekering. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan uw eigen motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Casco (Allrisk) verzekering.

Pechhulp

In Nederland: Vervoer naar een adres in Nederland. In het buitenland: Vergoeding vervoer naar dichtstbijzijnde garage. Kosten van nazenden vervangende onderdelen. Reiskosten naar eerste bestemming. Vervoer motor naar Nederland als reparatie langer duurt dan 4 dagen.

Helm en kleding

Beschadiging of verlies van helm en kleding na een ongeval is meeverzekerd tot € 700 bij een Volledig Casco (Allrisk) verzekering.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor een passagier.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, wedstrijd, verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Wel is er dekking tijdens een regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd of -rit, die niet langer duurt dan 24 uur en geheel binnen Nederland plaatsvindt, waarbij het snelheidselement niet van aanwezig is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Vanaf een bepaalde waarde is het verplicht uw motorfiets extra te beveiligen tegen diefstal. Wij geven dit aan bij de offerte en vermelden dit ook in de polis.

Eigen risico

€ 135 per claim bij schade aan uw motor.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.