Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die niet dagelijks en alleen hobbymatig wordt gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met de oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met de oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij reparatie via een door ons geselecteerd bedrijf gelden voordelen, zoals geen of een verminderd eigen risico.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss ontvangt u de getaxeerde waarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Allriskverzekering.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering. Of als onderdeel van de Allrisksverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van de auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de kosten bij reparatie via een aangesloten bedrijf. Bij vervanging van de ruit bij een aangesloten bedrijf wordt het eigen risico verminderd.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook bij eigen schuld. (All Risks)

Keuze: pechhulp

De hulp bij pech is ook verzekerd. De kosten van de reparatie vallen niet onder de dekking. Veel andere extra kosten die kunnen ontstaan zijn wel gedekt in de polisvoorwaarden.

Keuze: Extra keuze

De (letsel)schade van de bestuurder van de auto is nooit gedekt op de eigen autoverzekering. Hiervoor is de schadeverzekering voor inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staan meer bijzondere situaties waneer geen dekking is. Bijvoorbeeld fraude, snelheidswedstrijden en ander onverwacht gebruik.

Geen noclaimkorting

Deze verzekering kent geen opbouw van noclaimkorting. U betaalt een vaste premie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt een maximum jaarkilometrage van 7.500 km. Rijdt u meer kilometers in een jaar met de oldtimer, dan komt de oldtimer niet voor verzekering in aanmerking onder de oldtimerverzekering.

Eigen risico

Voor de WA verzekering geldt over het algemeen geen eigen risico. Bij schade aan de eigen auto geldt een standaard eigen risico van € 135,=.

Extra informatie

Bij sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.