Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met de auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt in plaats van de dagwaarde de schade vergoed volgens de nieuwwaarde-regeling.

Extra informatie

Bij een verdwenen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was. Voor de nieuwwaarde-regeling moet de auto nog geen 3 jaar oud zijn. In het eerste jaar wordt

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij reparatie via een door ons geselecteerd bedrijf gelden voordelen, zoals geen of een verminderd eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kosten bij reparatie via een aangesloten bedrijf. Bij vervanging van de ruit bij een aangesloten bedrijf wordt het eigen risico verminderd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van de auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook bij eigen schuld.

Keuze: pechhulp

De hulp bij pech is ook verzekerd. De kosten van de reparatie vallen niet onder de dekking. Veel andere extra kosten die kunnen ontstaan zijn wel gedekt in de polisvoorwaarden.

Keuze: Schade bestuurder

De (letsel)schade van de bestuurder van de auto is nooit gedekt op de eigen autoverzekering. Hiervoor is de schadeverzekering voor inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staan meer bijzondere situatie waarin geen dekking is. Bijvoorbeeld fraude, snelheidswedstrijden en ander onverwacht gebruik.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verhaal van de schade in het verkeer is meestal gratis gedekt. Voor een uitgebreidere dekking kan een rechtsbijstand-verzekering worden afgesloten.

Eigen risico

Voor de WA verzekering geldt over het algemeen geen eigen risico. Bij schade aan de eigen auto geldt een standaard eigen risico van € 135,=.

Extra informatie

Bij sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en veelal ook in Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Elk jaar zonder schadeclaim geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Indien de korting (deels) vervalt wordt de premie hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.