Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met de auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. Onder de dekking vallen nog allerlei extra kosten. Zie hiervoor de verzekeringsvoorwaarden.

Extra informatie

Repatriëring betekent hier "naar huis brengen" na een ongeval.

Keuze: pechhulp

De hulp bij pech is ook verzekerd. De kosten van de reparatie vallen niet onder de dekking. Veel andere extra kosten die kunnen ontstaan zijn wel gedekt in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij andere bijzondere gevallen zoals schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Bij Wettelijke Aansprakelijkheid wordt schade van anderen betaald. Dit is bijvoorbeeld niet schade: - aan uw auto; - aan de bestuurder van uw auto; - van de bestuurder van uw auto.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor verhaal van schade veroorzaakt door anderen kan een rechtsbijstandsverzekering worden afgesloten. Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Allrisk af.

Extra informatie

Eigen risico

Niet van toepassing.

Extra informatie

Tenzij specifiek door de verzekeraar is aangegeven.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en vaak ook in Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Elk jaar zonder schadeclaim geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Als de korting (deels) vervalt wordt de premie hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.