Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan je boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Beperkt Casco-dekking). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf niet (Uitgebreide Casco-dekking). Vandalisme is verzekerd bij de Uitgebreide Casco-dekking.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor niet.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van je boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde. U kunt ook een hogere waarde verzekeren. Daarbij gelden voorwaarden, zoals de waarde van de boot. Deze module hoort bij de Beperkt Casco-dekking.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, boot. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of u een Beperkt Casco- of Uitgebreide Casco-dekking hebt.

Extra informatie

Bij beperkt casco is maximaal 20% van de waarde van de boot verzekerd. Bij Volledig casco is de inboedel standaad volledig meeverzekerd.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd. Deze module hoort bij de Beperkt Casco-dekking.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd. Deze module hoort bij de Beperkt Casco-dekking.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer kan meeverzekerd worden.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp van DAS Rechtsbijstand na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van je boot. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pech op het water in Nederland meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld de sleutel van de hoofdschakelaar eruit halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Bij een buitenboordmotor is een goedgekeurd slot verplicht.

Eigen risico

Minimaal € 100 per gebeurtenis bij schade aan uw boot. Voor catamarans geldt minimaal € 250 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.