Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw recreatiewoning. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow, chalet of stacaravan bestemd voor vakantie/vrije tijd. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn, maar mag niet permanent worden bewoond.

Wat is verzekerd?

Schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing is verzekerd. Ook opruimkosten na een brand worden vergoed.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. We vergoeden maximaal de herbouwwaarde, de aankoopwaarde of de dagwaarde, afhankelijk van het type woning.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de reparatiekosten van de woning. De aankoopwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare, recreatiewoning. De dagwaarde is de waarde van de woning op het moment dat de schade ontstond.

Vandalisme

We vergoeden schade door vandalisme alleen nadat vandalen hebben ingebroken in de verzekerde woning.

Extra informatie

Voor deze dekking dient u minimaal een uitgebreide verzekering aan te vragen.

Keuze: glas

Glasschade kan worden meeverzekerd. Hiervoor geldt wel een premietoeslag.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan spullen in de recreatiewoning, zoals meubels, servies/bestek of bedlinnen. U geeft hiervan de nieuwaarde op voor de verzekering. Het eerste jaar is de nieuwwaarde verzekerd, daarna de dagwaarde. Sommige spullen kunnen niet worden verzekerd, zoals sieraden of geld.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare, spullen. De dagwaarde is de waarde van de spullen op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: verhuur

Verhuur kan worden meeverzekerd tegen meerpremie. We vergoeden dan schade die ontstaat aan de woning of inboedel als de recreatiewoning wordt verhuurd.

Keuze: bijgebouw

We vergoeden ook schade aan bijgebouwen, bijvoorbeeld een tuinhuisje. En bij de inboedelverzekering is inboedel ook in het bijgebouw verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade door de woning is niet meeverzekerd. Uw aansprakelijkheidsverzekering particulier geeft over het algemeen wel dekking. Vraag dit voor de zekerheid na.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Omdat de woning niet permanent bewoond wordt is kans op waterschade door bevriezing groter. Neem maatregelen om bevriezing van waterleidingen te voorkomen.

Eigen risico

Het eigen risico is € 100. Voor stormschade is het eigen risico € 250.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland. Wordt uw recreatiewoning elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan is de woning in de opslag gewoon verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.