Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert werkelijke schade uit door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan worden werkelijke kosten die hiermee gemoeid zijn vergoed aan de erfgenamen.

Extra informatie

Draagt een verzekerde op het moment dat dit wettelijk verplicht is geen gordel of helm, dan wordt een uitkering onder de polis verminderd met 25%.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide of heeft deze letsel opgelopen? Dan worden kosten die hiermee gemoeid zijn vergoed.

Extra informatie

Draagt een verzekerde op het moment dat dit wettelijk verplicht is geen gordel of helm, dan wordt een uitkering onder de polis verminderd met 25%.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. En bij schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens racen.

Extra informatie

Ook is er geen dekking tijdens verhuur of betaald vervoer van personen of goederen.

Schade aan de auto

Schade aan de auto, aanhangwagen, boottrailer of caravan is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan persoonlijke spullen in de auto vervoerd zijn verzekerd tot € 1.600,- .

Extra informatie

Schade aan mobiele telefoon, navigatie, electronica of computerapparatuur is niet verzekerd. Er is ook geen dekking voor geld of losse sieraden.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het verzekerd bedrag op de polis is voor alle inzittenden tezamen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en veelal ook in Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.