Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wij verzekeren u voor rechtshulp om uw schade te verhalen na een verkeersongeluk met de motor. Klaverblad Rechtsbijstand Stichting verzorgt deze rechtshulp. Ook heeft u recht op juridische hulp als u voor de strafrechter moet komen voor een verkeersfout met de motor.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor u zelf, de bestuurder die met toestemming de motor bestuurt en de passagiers van de motor.

Keuze rechtshulpverlener

U krijgt hulp van een deskundige medewerker van de Stichting. In een aantal gevallen schakelt de Stichting een advocaat of deskundige voor u in of mag u er zelf één uitkiezen. Vraag altijd eerst toestemming voordat u zelf een deskundige of een advocaat inschakelt.

Extra informatie

Wilt u precies weten wanneer u zelf een advocaat of deskundige mag kiezen? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Schade in het verkeer

U krijgt juridisch hulp om het voor elkaar te krijgen dat iemand de schade vergoedt die hij in het verkeer bij u of uw motor heeft veroorzaakt. Maakt u een fout in het verkeer waarvoor u voor de strafrechter moet komen? Dan heeft u recht op juridische hulp.

Extra informatie

Wij verzekeren u ook voor rechtshulp als u uw rijbewijs, motorrijtuig of kentekenbewijs wilt terugeisen of als iemand anders uw motor niet wilt teruggeven.

Letselschade

Wij verzekeren u voor rechtshulp om uw letselschade te verhalen door een verkeersongeluk met de motor.

Extra:

Wij verzekeren u ook voor rechtshulp als u uw rijbewijs, motorrijtuig of kentekenbewijs terug wilt eisen als het is ingevorderd of in beslag is genomen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd wanneer iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade, of als u recht heeft op hulp van een andere verzekering. Wanneer u en een andere verzekerde allebei recht hebben op rechtshulp, dan krijgt alleen degene die de verzekering heeft gesloten hulp.

Extra informatie

Ook heeft u geen recht op hulp bij situaties die niet vallen onder uw WA-dekking. U rijdt bijvoorbeeld zonder geldig rijbewijs. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over contracten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft alleen recht op rechtshulp als wij vinden dat er een redelijke kans is op succes. U moet een gebeurtenis zo snel mogelijk aan ons melden. Ook moet u meewerken aan de behandeling van uw verzoek om rechtshulp.

Waar ben ik gedekt?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u in Nederland woont. Als u betrokken bent bij een verkeersongeluk in het buitenland dan bent u verzekerd.

Extra informatie

In het buitenland schakelt de Stichting bijvoorbeeld een advocaat voor u in, of de Stichting betaalt een waarborgsom als uw motor in beslag is genomen door een buitenlandse overheid. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet een juridisch probleem zo snel mogelijk aan ons melden. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.