Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U bent verzekerd als u volgens de wet aansprakelijk bent voor schade. Wij vergoeden de schade die iemand heeft doordat u hem per ongeluk verwondt of zijn spullen per ongeluk beschadigt.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- of € 2.500.000,-. Het verzekerde bedrag geldt per gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren een alleenstaande of een gezin. Bij een alleenstaande zijn u, uw logés en uw huispersoneel verzekerd. Bij een gezin zijn ook gezinsleden die in hetzelfde huis wonen en andere huisgenoten verzekerd. Ook ongehuwde kinderen die voor dagstudie tijdelijk ergens anders wonen zijn verzekerd.

Extra informatie

Met andere huisgenoten bedoelen wij ouders, schoonouders en ongehuwde familieleden. Met kinderen bedoelen wij ook stiefkinderen of pleegkinderen.

Oppassen of logeren

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die uw kind maakt terwijl iemand op hem past. Dit geldt ook voor schade die uw kind maakt als hij bij iemand logeert.

Schade tijdens een vriendendienst

Als u iemand helpt, dan is dit een vriendendienst. U bent dan niet snel aansprakelijk voor schade. Als u toch aansprakelijk gesteld wordt, dan vergoeden wij de schade vaak toch.

Extra informatie

Dit doen wij alleen als de tegenpartij een particulier is. Dit doen wij niet als u iemand helpt met zijn werk, zijn beroep of bij betaalde werkzaamheden.

Schade door een huisdier

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die uw huisdier bij iemand anders maakt. Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die door uw huis ontstaat. Bijvoorbeeld: een dakpan die op de auto van de buurman valt, terwijl het niet stormt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Als u spullen van iemand leent en u deze spullen beschadigt, dan bent u verzekerd. Als een kind jonger dan 14 jaar de spullen beschadigt, dan vergoeden wij maximaal het verzekerde bedrag. Als verzekerde ouder is, dan vergoeden wij maximaal € 25.000,-.

Extra informatie

Als u aansprakelijk bent voor schade door brand aan uw huurhuis, dan vergoeden wij maximaal € 125.000,-. Als u aansprakelijk bent voor andere schade aan uw huurhuis, dan vergoeden wij maximaal € 25.000,- als het komt door iets dat u aan de buitenkant van het huis heeft gemonteerd. Bijvoorbeeld zonwering of een antenne.

Keuze: Module Rechtsbijstand

U kunt bij uw aansprakelijkheidsverzekering de module Rechtsbijstand afsluiten. U bent dan verzekerd voor rechtshulp om uw schade te verhalen op iemand die aansprakelijk is. Bijvoorbeeld op iemand die u heeft aangereden terwijl u fietste.

Wie is verzekerd

Bij een alleenstaande zijn u, uw loges en uw huispersoneel verzekerd. Bij een gezin zijn ook gezinsleden die in hetzelfde huis wonen en andere huisgenoten verzekerd. Ook ongehuwde kinderen die voor dagstudie tijdelijk ergens anders wonen zijn verzekerd.

Extra informatie

Met andere huisgenoten bedoelen wij ouders, schoonouders en ongehuwde familieleden. Met kinderen bedoelen wij ook stiefkinderen of pleegkinderen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u expres iets doet dat in strijd is met de wet of expres iets niet doet terwijl u dat volgens de wet wel moet doen. U bent ook niet verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade aan spullen van iemand anders die op dezelfde verzekering is verzekerd.

Extra informatie

Als u als alleenstaande verzekerd bent en de partner met wie uw samenwoont stelt u aansprakelijk voor schade aan zijn spullen, dan is dit ook niet verzekerd. Schade aan spullen van uw huispersoneel zijn wel verzekerd.

Schade door auto

U bent niet verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die met of door een auto is gemaakt. Deze schade is verzekerd op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de auto.

Schade door sport en spel

U bent meestal niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt of zijn spullen kapotmaakt. Die schade is dan ook niet verzekerd.

Schade tijdens werk

U bent niet verzekerd als u aansprakelijk gesteld wordt in verband met uw werk. U bent ook niet verzekerd bij kluswerkzaamheden of huishoudelijk werk tegen betaling. U bent wel verzekerd als u onbetaald vrijwilligerswerk doet.

Extra informatie

Ongehuwde kinderen zijn verzekerd tijdens stage of een bijbaantje naast hun studie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 90,- per gebeurtenis. Het maakt niet uit door wie de schade is gemaakt. Als gezin kunt u in plaats hiervan ook kiezen voor een eigen risico van € 155,- per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt dan alleen voor schade die door de kinderen is gemaakt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle landen van de wereld.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd als u in Nederland woont. Als u in een jaar tijd in totaal meer dan acht maanden in het buitenland bent, dan bent u niet meer verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal, of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.