Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module Schadeverzekering inzittenden verzekeren wij de zaakschade en personenschade van de bestuurder en de inzittenden door een verkeersongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering van jezelf of een medeverzekerde gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren u als u op een normale zitplaats zit en als u instapt of uitstapt. Wij verzekeren u ook als u bij pech in de buurt van het motorrijtuig bent terwijl deze wordt gerepareerd.

Letselschade

Wij vergoeden schade door letsel of overlijden (personenschade). Denk bijvoorbeeld aan het verlies van inkomen omdat u niet meer kunt werken, extra kosten omdat u huishoudelijke hulp nodig heeft of de kosten voor de begrafenis of crematie.

Materiële schade

Wij vergoeden schade door verlies of beschadiging van privéspullen (zaakschade). Spullen van uw bedrijf of van uw werkgever vergoeden wij niet.

Overlijden

Als u overlijdt door een verkeersongeluk, dan vergoeden wij aan uw nabestaanden de schade die zij daardoor hebben.

Uitkering bij invaliditeit

Als u door een verkeersongeluk invalide wordt, dan vergoeden wij de schade die u daardoor heeft.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade. Smartengeld is een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde die u heeft als gevolg van letsel. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort letsel en de vergoedingen die rechters in vergelijkbare gevallen hebben toegewezen.

schuldvraag niet relevant

U kunt direct een beroep doen op uw verzekering. Het maakt daarbij niet uit wie aansprakelijk is voor de schade. Ook als u zelf schuldig bent, of onduidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd bij schade door opzet of roekeloosheid, schade terwijl de bestuurder zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan uw eigen auto, accessoires, caravan of aanhanger of die van de tegenpartij is niet verzekerd.

Rijden onder invloed

Wij vergoeden niet als de bestuurder meer alcohol in het bloed of de adem heeft dan wettelijk mag. Of hij/zij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Of de bestuurder heeft drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

Fraude of strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade als uw auto wordt verhuurd, of gebruikt als taxi, voor betaald personenvervoer of voor het bezorgen van post, pakketten of maaltijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u tijdens het verkeersongeluk geen veiligheidsgordel droeg en het letsel is hierdoor ontstaan of erger geworden, dan vergoeden wij 25% minder.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Het maximum geldt voor alle verzekerden bij elkaar.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene kaart staan en die niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of als u schade heeft, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door ons dat schriftelijk te laten weten.