Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module Verkeersrechtsbijstandverzekering krijgt u rechtshulp bij het verhaal van uw schade na een verkeersongeluk met de auto of als u schade heeft door een gebeurtenis die van buiten uw auto komt, bijvoorbeeld door een wasstraat. U krijgt rechtshulp als u voor de strafrechter moet komen voor een verkeersfout met de auto. Ook kunnen wij een waarborgsom ter beschikking stellen.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor u zelf, de bestuurder die met toestemming in uw auto rijdt en de passagiers van de auto.

Keuze rechtshulpverlener

U krijgt hulp van een deskundige medewerker van de Stichting. In een aantal gevallen schakelt de Stichting een advocaat of deskundige voor u in. In sommige gevallen mag u een keuze voor een advocaat aan de Stichting doorgeven. Vraag altijd eerst toestemming voordat u zelf een deskundige of een advocaat inschakelt.

Schade in het verkeer

U krijgt juridisch hulp om het voor elkaar te krijgen dat iemand de schade vergoedt die hij in het verkeer bij u of uw auto heeft veroorzaakt. Maakt u een fout in het verkeer waarvoor u voor de strafrechter moet komen? Dan heeft u recht op juridische hulp.

Letselschade

Wij verzekeren u voor rechtshulp om uw letselschade door een verkeersongeluk met de auto te verhalen.

Extra:

Wij verzekeren u ook voor rechtshulp als u uw rijbewijs, motorrijtuig of kentekenbewijs terug wilt eisen als het is ingevorderd of in beslag is genomen.

Kan degene die schade aan uw auto heeft toegebracht de schade niet betalen? Dan vergoeden wij de schade tot maximaal  1.250,-.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd wanneer iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade. U bent niet verzekerd bij schade door opzet of roekeloosheid, schade terwijl de bestuurder zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over contracten is niet verzekerd.

Rijden onder invloed

U bent niet verzekerd als de bestuurder meer alcohol in het bloed of de adem heeft dan wettelijk mag. Of hij/zij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Of de bestuurder heeft drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid

Fraude of strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade als uw auto wordt verhuurd, of gebruikt als taxi, voor het betaald personenvervoer of voor het bezorgen van post, pakketten of maaltijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft alleen recht op rechtshulp als wij vinden dat er een redelijke kans is op succes. U moet een gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons melden. Ook moet u meewerken aan de behandeling van uw verzoek om rechtshulp.

Maximale vergoeding

Voor de rechtshulp van de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting geldt geen maximum. Andere kosten vergoedt de Stichting in de meeste gevallen tot  100.000,-. Als u zelf voor een advocaat of een andere deskundige kiest, terwijl dit volgens de wet niet verplicht is, dan vergoedt de Stichting redelijke en noodzakelijke kosten tot een maximum van  25.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene kaart staan en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of als u een juridisch probleem heeft, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet een juridisch probleem zo snel mogelijk aan ons melden. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door ons dat schriftelijk te laten weten.