Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw auto is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u of de bestuurder met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Schade aan personen is verzekerd tot  6.450.000,-. Schade aan zaken van anderen tot  2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. In Nederland zorgen wij ervoor dat uw auto bijvoorbeeld naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. De passagiers worden met de taxi naar een adres in Nederland gebracht.

Keuze: korting tweede gezinsauto

Als u een tweede gezinsauto bij ons verzekert, dan berekenen wij de premie met hetzelfde aantal schadevrije jaren als voor de eerste auto geldt. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Wilt u daar meer over weten? Vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: wilt u een uitgebreidere verzekering?

U kunt dan een van de volgende modules afsluiten: beperkt of volledig casco, Verkeersrechtsbijstand of Schadeverzekering inzittenden.

Keuze: zakelijk gebruik

U kunt deze verzekering ook zakelijk afsluiten. U kunt de verzekering sluiten exclusief BTW als u de BTW kunt verrekenen.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd bij schade door opzet of roekeloosheid, schade terwijl de bestuurder zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw auto is gestolen of total loss is, is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module beperkt of volledig casco.

Reparatie

Reparatie van schade aan uw auto is niet verzekerd op de module WA.

Schade door brand en natuur

Schade aan uw auto door brand, storm, hagel of een natuurramp is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module beperkt of volledig casco.

Ruitschade

Ruitschade is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module beperkt of volledig casco.

Inbraak

Schade aan de auto door inbraak is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module beperkt of volledig casco.

Schade aan eigen auto

U bent niet verzekerd voor schade aan de eigen auto.

Pechhulp

Als u door autopech niet meer verder kunt rijden, dan heeft u geen recht op hulp.

Rijden onder invloed

U bent niet verzekerd als de bestuurder meer alcohol in het bloed of de adem heeft dan wettelijk mag. Of hij/zij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

Fraude of strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade als uw auto wordt verhuurd, of gebruikt als taxi, voor het betaald personenvervoer of voor het bezorgen van post, pakketten of maaltijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt niet onder de WA dekking. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schadeverzekering inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene kaart staan en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of als u schade heeft moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kun u extra premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Claimt u een schade waar u zelf aansprakelijk voor bent? Of die wij niet kunnen verhalen op een tegenpartij? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting.

Wilt u meer weten over uw premie en schadevrije jaren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door ons dat schriftelijk te laten weten.