Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw auto is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren. Met de module beperkt casco verzekeren wij schade aan uw auto door bepaalde gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u of de bestuurder met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Schade aan personen is verzekerd tot  6.450.000,-. Schade aan zaken van anderen tot  2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. In Nederland zorgen wij ervoor dat uw auto bijvoorbeeld naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. De passagiers worden met de taxi naar een adres in Nederland gebracht.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van uw auto vergoeden wij de aanschafwaarde tot 36 maanden na aankoop of de vervangingswaarde bij total loss volgens de ANWB-koerslijst plus 10%.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. U heeft geen eigen risico als u de schade laat herstellen bij een met ons samenwerkende schadehersteller. In andere gevallen heeft u een eigen risico van  250,-.

Schade door brand en natuur

Schade aan uw auto door brand, storm, hagel of een natuurramp is verzekerd. Als u door het weer of een natuurramp een verkeersongeluk krijgt, dan vergoeden wij die schade aan uw auto niet.

Ruitschade

U heeft een eigen risico van  150,-. als u uw ruit laat vervangen bij een gedekte schade. Het eigen risico is  75,- als de schade wordt hersteld door een met ons samenwerkende hersteller. U heeft geen eigen risico voor reparatie van sterretjes in de ruit door een gerenommeerd glasherstelbedrijf met een eigen vaste werkplaats.

Inbraak

Schade aan uw auto door inbraak is verzekerd.

Keuze: korting tweede gezinsauto

Verzekert u een tweede gezinsauto? Dan krijgt u dezelfde korting, tot maximaal 75%, als op uw eerste auto. Deze korting is niet voor uw kinderen van toepassing, maar alleen voor uzelf of uw partner. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Wilt u daar meer over weten? Vraag het ons of uw verzekeringsadviseur.

Keuze: wilt u een uitgebreidere verzekering?

U kunt dan een van de volgende modules afsluiten: volledig casco, Verkeersrechtsbijstand of Schadeverzekering inzittenden.

Keuze: zakelijk gebruik

U kunt deze verzekering ook zakelijk afsluiten. U kunt de verzekering sluiten exclusief BTW als u de BTW kunt verrekenen.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd bij schade door opzet of roekeloosheid, schade terwijl de bestuurder zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd.

Andere schade aan eigen auto

Schade door een aanrijding, van de weg raken, slippen of andere van buiten komende oorzaken zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u uw auto Volledig Casco verzekeren.

Pechhulp

Als u door autopech niet meer verder kunt rijden, dan heeft u geen recht op hulp.

Rijden onder invloed

U bent niet verzekerd als de bestuurder meer alcohol in het bloed of de adem heeft dan wettelijk mag. Of hij/zij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs,medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

Fraude of strafbare activiteiten

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade als uw auto wordt verhuurd, of gebruikt als taxi, voor betaald personenvervoer of voor het bezorgen van post, pakketten of maaltijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als u aansprakelijk bent voor een schade van iemand anders, dan heeft u geen eigen risico op de module WA. Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. U heeft geen eigen risico als u de schade laat herstellen bij een met ons samenwerkende schadehersteller. In andere gevallen heeft u een eigen risico van  250,

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als uw auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor uw auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij uw verzekeringsadviseur.

Accessoires

Wij vergoeden tot  2.500,- aan accessoires boven het verzekerde bedrag. Dit geldt voor accessoires die niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde van uw auto zitten.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt niet onder deze dekking. U kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schadeverzekering Inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene kaart staan en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt of als u schade heeft moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kun u extra premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Claimt u een schade waar u zelf aansprakelijk voor bent? Of die wij niet kunnen verhalen op een tegenpartij? Dan valt u in de meeste gevallen terug in korting. Wilt u meer weten over uw premie en schadevrije jaren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door ons dat schriftelijk te laten weten.