Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bedrijfsauto. De WA-verzekering is verplicht. U kunt zelf voor aanvullende modules kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bedrijfsauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw bedrijfsauto is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Keuze: beperkt Casco

Met de module beperkt Casco bent u verzekerd voor aantal specifiek benoemde (schade)gebeurtenissen aan uw eigen bedrijfsauto. Denk hierbij aan diefstal, brand, ontploffing, blikseminslag, storm of een botsing met loslopende dieren. 

Extra informatie

Een aantal van de gebeurtenissen die zijn verzekerd onder de module beperkt Casco ziet u op deze kaart staan. Wilt u precies weten voor welke gebeurtenissen wij uw auto verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: volledig Casco

Met de module volledig Casco bent u verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. U bent ook verzekerd voor verkeersongelukken, zelfs als dit door uw eigen schuld komt.

Extra informatie

Onder de module volledig Casco zijn ook de (schade)gebeurtenissen verzekerd die genoemd worden bij de module beperkt Casco.

Hulpverlening

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. Dat is zo als u of een passagier niet meer kan rijden of als de bedrijfsauto of de aanhanger niet meer kan rijden. In Nederland brengen wij bijvoorbeeld uw bedrijfsauto, aanhanger en bagage naar een reparatiebedrijf of ander adres. Ook in het buitenland heeft u recht op hulp bij schade.

Extra informatie

Let op: autopech valt hier niet onder. Heeft u een volledige cascoverzekering? Dan heeft u ook bij pech in het buitenland recht op hulp. In onze polisvoorwaarden leest u precies welke hulp hiermee bedoeld wordt.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Bij de module beperkte Casco vergoeden wij voor schade aan accessoires en meeruitvoering maximaal 10% van de waarde van uw auto vlak voor de schade zonder die accessoires en meeruitvoering. Bij de module volledige Casco vergoeden wij boven het verzekerde bedrag maximaal € 1.500,- voor schade aan accessoires en meeruitvoering.

Keuze: uitbreiding van de verzekering

U kunt ook nog kiezen voor de volgende modules: Verkeersrechtsbijstand en/of Schadeverzekering inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt of schade tijdens een snelheidswedstrijd. Ook schade veroorzaakt door misbruik van alcohol of verdovende middelen is uitgesloten.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw bedrijfsauto is gestolen of total loss is, is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module beperkt of volledig Casco.

Reparatie

Reparatie van schade aan uw auto is niet verzekerd op de module WA.

Schade door brand en natuur

Schade aan uw auto door diefstal, brand, storm, hagel of een natuurramp is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module beperkt of volledig Casco.

Extra informatie

Met een natuurramp bedoelen wij een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of een lawine.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bepaalde gebeurtenissen die wij verzekeren, gelden uitsluitingen. Wilt u precies weten wat wij verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Voor de module WA geldt geen eigen risico. Voor de module volledig Casco geldt een standaard eigen risico van € 100,-. In sommige gevallen geldt een ander eigen risico. Wilt u precies weten hoe dit zit, dan kunt u onze polisvoorwaarden of uw assurantieadviseur raadplegen.

Extra informatie

Als de bestuurder bij de schade jonger is dan 24 jaar en deze bestuurder is bij ons niet bekend als regelmatige bestuurder dan verhogen wij het eigen risico met € 150,- (bij de module volledig Casco).

Beveiliging

Diefstalbeveiliging is een installatie ter beveiliging van het diefstalrisico die door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is goedgekeurd. Het beveiligingssysteem dat wij eisen, staat op het polisblad.

Reparatie

Als de garage verwacht dat het minder kost dan € 750,- om uw auto te maken, dan mag u bij een verzekerde schade de reparatie laten doen zonder met ons te overleggen.

Extra informatie

In alle andere gevallen moet u met ons contact opnemen voordat u uw auto laat maken. Wij kunnen dan alsnog toestemming geven voor reparatie of wij schakelen op onze kosten een expert in om de schade vast te stellen.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren u binnen de Europese Unie.

Extra informatie

U krijgt elk jaar van ons een Groene kaart. Wij verzekeren u dan ook in de landen die op de Groene kaart staan. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.