Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw brommer is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw brommer is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Keuze: Cascoverzekering voor zoemfietsen en brommobielen

Voor zoemfietsen en brommobielen kunt u bij ons ook een cascoverzekering afsluiten. Hiermee bent u verzekerd voor diefstal en beschadiging van uw zoemfiets of brommobiel.

Extra informatie

Wilt u weten wat verzekerd is onder de module Casco? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: wilt u een uitgebreidere verzekering?

U kunt dan een van de volgende modules afsluiten: Verkeersrechtsbijstandverzekering en/of Ongevallenverzekering opzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt of op een opgevoerde brommer rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd of schade tijdens verhuur van uw brommer.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw brommer is gestolen of total loss is, is niet verzekerd op de module WA.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw brommer door brand, storm, hagel of een natuurramp is niet verzekerd op de module WA.

Extra informatie

Met een natuurramp bedoelen wij een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of een lawine.

Schade aan eigen bromfiets

Schade aan uw eigen brommer door een verkeersongeluk is niet verzekerd op de module WA.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 750,- bij schade door een bestuurder die jonger is dan 24 jaar op de module WA en op de module Casco. Dit eigen risico geldt niet als de bestuurder die bij ons bekend is als hoofdbestuurder jonger is dan 24 jaar. Voor de module Casco geldt daarnaast een standaard eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren u binnen de Europese Unie.

Extra informatie

Als u daar om vraagt, dan krijgt u van ons een Groene kaart. Wij verzekeren u dan ook in de landen die op de Groene kaart staan. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een andere regelmatige bestuurder, eigenaar of kentekenhouder of een ander woonadres van de regelmatige bestuurder.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.