Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kunt u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten die u niet terugkrijgt. Ook krijgt u een vergoeding als het geboekte vervoermiddel een vertraging heeft van meer dan 8 uur. Deze verzekering is een module op onze reisverzekering.

Extra informatie

Een reis mag maximaal 3 maanden duren.

Wat is verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner of kind, of voor uw gezin van maximaal 6 personen, wanneer u op hetzelfde adres woont.

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of bij een complicatie bij een zwangerschap of als reizen als gevolg van zwangerschap medisch onverantwoord is.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot en met de 2e graad. Ook keren wij uit als uw ouders of kinderen zorg nodig hebben. En als u en uw partner uit elkaar gaan en een gezamenlijk huishouden voerden.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen. Familie in de 4e graad: volle neven of nichten.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

We keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een (huur)woning toegewezen krijgt. Of als u schade hebt aan uw woning en de schade zo groot is dat u naar huis moet of niet op reis kunt gaan.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor de hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u een vergoeding voor alle onderdelen van uw reis.

Ramp op de reisbestemming

U bent verzekerd als het niet veilig is op uw reisbestemming of als u de reisbestemming niet kunt bereiken. Dit geldt bij natuurgeweld, zoals aardbevingen, storm en overstromingen en als er een negatief reisadvies is.

Annulering door reisgenoot

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat meestal ook verzekerd. Lees in de voorwaarden in welke situaties wij in dit geval uitkeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen geen schade bij binnenlandse onlusten waarbij (vuur)wapens worden gebruikt tegen de regering. Ook betalen wij geen schade die bestaat uit verlies van inkomsten. Verder gelden dezelfde uitsluitingen als bij de doorlopende reisverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.000,-, € 2.000,- of € 3.000,- per persoon per reis.

Kinderen

Als u kiest voor een reisverzekering voor een gezin t/m zes personen, dan zijn kinderen die voor hun studie ergens anders wonen meeverzekerd. Dit geldt alleen als ze nog niet getrouwd zijn en jonger zijn dan 28 jaar. Ook zijn maximaal twee kinderen meeverzekerd die niet bij het gezin horen en meegaan op vakantie.

Let op!

Moet u onverwachts uw reis afbreken? Neem dan altijd contact op met de alarmcentrale.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf of u verzekerd bent in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Extra informatie

U moet de verzekering binnen 14 dagen na het boeken van de reis afsluiten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.