Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als er tijdens een vakantiereis iets onverwachts gebeurt. Bijvoorbeeld bij een ongeval of als u plotseling eerder naar huis moet vanwege een calamiteit. U kiest zelf wat u aanvullend wilt verzekeren. U kunt deze verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner of kind en uw gezin, wanneer u op hetzelfde adres woont.

Extra informatie

Een reis mag maximaal 3 maanden duren.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale als u ziek wordt, een ongeval krijgt, vermist wordt of overlijdt. U krijgt ook hulp bij een calamiteit. Bijvoorbeeld als een familielid of reisgenoot overlijdt. Wij regelen en vergoeden bijvoorbeeld vervoer naar huis of een ziekenhuis en hulp aan uw gezin.

Extra informatie

Voor de module Persoonlijke hulp geldt samen met de module Medische kosten een maximale vergoeding van € 5.000.000,- per gebeurtenis. Persoonlijke hulp en extra kosten door een ongeval of overlijden tijdens wintersport zijn alleen verzekerd als u gekozen heeft voor de aanvulling Wintersport.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de alarmcentrale.

Extra informatie

Voor deze module geldt samen met de module Persoonlijke hulp een maximale vergoeding van € 5.000.000,- per gebeurtenis. Medische kosten door een ongeval tijdens wintersport zijn alleen verzekerd als u gekozen heeft voor de aanvulling Wintersport.

Keuze: bagage

Wij verzekeren uw bagage voor schade door beschadiging, diefstal of verlies tot € 2.500,- per persoon per reis. Er geldt een eigen risico van € 50,- per persoon. Geld is niet standaard meeverzekerd, maar daar kunt u wel voor kiezen. Dan is geld verzekerd tot € 500,- per reis.

Extra informatie

Voor sommige spullen geldt een maximale vergoeding per gebeurtenis. Lees hiervoor de voorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Recreatief duiken is standaard meeverzekerd, maar wintersport niet. U kunt hier wel voor kiezen met de aanvulling Wintersport. Als u alleen gaat langlaufen of wandelen in de sneeuw, dan heeft u de aanvulling Wintersport niet nodig.

Keuze: pech op reis

Als u op vakantie niet meer verder kunt rijden of niet meer in uw kampeermiddel kunt overnachten, dan bent u verzekerd voor hulp en de extra kosten. We vergoeden vervangend vervoer en vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan, of diefstal van, uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Deze verzekering geldt in alle landen van Europa en de landen die aan de Middellandse Zee liggen. In Nederland geldt de verzekering alleen onderweg van en naar het buitenland.

Keuze: ongevallen

Wij vergoeden de werkelijke schade die u heeft als u door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Bij blijvende invaliditeit betalen wij maximaal € 100.000,- en bij overlijden € 50.000,-.

Extra informatie

Personenschade door een ongeval of overlijden tijdens wintersport is alleen verzekerd als u gekozen heeft voor de aanvulling Wintersport.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Kunt u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten die u niet terugkrijgt. Ook krijgt u een vergoeding als het geboekte vervoermiddel een vertraging heeft van meer dan 8 uur.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.000,-, € 2.000,- of € 3.000,- per persoon per reis. Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de verzekeringskaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het vakantieverblijf dat u huurt of de spullen daarin. U bent hiervoor verzekerd tot maximaal € 25.000,- per vakantiereis.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, als u de gebeurtenis had kunnen verwachten of als u expres iets gevaarlijks doet. U bent ook niet verzekerd tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Extra informatie

U bent niet verzekerd als u een gevaarlijke sport doet of meedoet aan een snelheidswedstrijd. Bijvoorbeeld autosport, kitesurfen, schansspringen, bergbeklimmen, parachutespringen of bungeejumpen. Recreatief duiken is wel verzekerd.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kinderen

Als u kiest voor een reisverzekering voor een gezin t/m zes personen, dan zijn kinderen die voor hun studie ergens anders wonen meeverzekerd. Dit geldt alleen als ze nog niet getrouwd zijn en jonger zijn dan 28 jaar. Ook zijn maximaal twee kinderen meeverzekerd die niet bij het gezin horen en meegaan op vakantie.

Let op!

Bel bij schade meteen de alarmcentrale.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf of u verzekerd bent in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.