Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw fiets door onder andere een verkeersongeluk, diefstal, verduistering, oplichting en schade door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag. Ook race- en elektrische fietsen kunt u verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw fiets is verzekerd.

Diefstal of total loss

De eerste 3 jaar vergoeden wij het volledige verzekerde bedrag als uw fiets gestolen is of niet meer gerepareerd kan worden. Na 3 jaar vergoeden wij een percentage van het verzekerde bedrag. Hoe ouder uw fiets, hoe lager dit percentage is.

Extra informatie

Is uw fiets ouder dan 8 jaar? Dan vergoeden wij nog 20% van het verzekerde bedrag.

Schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd. En ook als uw fiets verduisterd wordt of u wordt opgelicht.

Schade aan je fiets

Schade aan uw fiets door een verkeersongeluk, ook als dit uw eigen schuld is of komt door een eigen gebrek, is verzekerd. Schade door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag of door andere gebeurtenissen die plotseling plaatsvinden en van buiten uw fiets komen zijn verzekerd.

Vergoeding van extra kosten

Is uw schade verzekerd? Dan vergoeden wij de volgende bijkomende kosten. De kosten voor bewaking, stalling en vervoer naar een reparatiebedrijf dat het dichtst bij is. Ook de kosten om uw fiets uit elkaar te halen om de herstelkosten uit te rekenen vergoeden wij.

Reparatie

Als repareren goedkoper is, dan vergoeden wij de reparatiekosten.

Extra informatie

Kost het minder dan € 100,- om uw fiets te maken? Dan mag u dat doen zonder met ons te overleggen. In alle andere gevallen moet u eerst contact met ons opnemen voordat u uw fiets laat maken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Uitsluitingen

Wij vergoeden geen schade als uw fiets wordt verhuurd of wanneer u mee doet aan een snelheidswedstrijd. Daarnaast vergoeden wij geen schade door normaal gebruik, zoals krassen en schrammen. Ook de waardevermindering van uw fiets vergoeden wij niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij de reparatiekosten vergoeden dan heeft u een eigen risico van € 25,-

Diefstal

Is uw fiets gestolen?  Wij vergoeden de schade door diefstal alleen als uw fiets in een gebouw stond en er sporen van inbraak zichtbaar zijn. Of u kunt bewijzen dat uw fiets daar maximaal 24 uur en goed op slot stond. Als uw fiets in een bewaakte ruimte stond dan moet deze goed op slot hebben gestaan. Stond uw fiets op een andere plaats? Dan moet u bewijzen dat uw fiets daar maximaal 24 uur en goed op slot stond.

Accessoires

Accessoires aan uw fiets zijn alleen verzekerd als u deze bij de aanvraag heeft opgegeven.

Nieuwe fiets

U kunt alleen uw nieuwe fiets verzekeren, met een nieuwwaarde van maximaal € 3.000,- (inclusief accessoires). Er mag maximaal een jaar tussen de aankoop van de fiets en het aanvragen van de verzekering zitten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw fiets in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Doe bij diefstal, joyriding, verduistering of oplichting altijd direct aangifte bij de politie. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.