Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de geldverzekering kunt u zich verzekeren tegen het verlies van geld en geldswaardig papier door allerlei oorzaken. Ook als u schade heeft door het aannemen van vals geld, dan verzekeren wij dat. U kunt aanvullend een debiteuren- of ongevallenverzekering afsluiten.

Wat is verzekerd?

Contant geld en geldwaardige papieren zijn verzekerd tijdens vervoer, in uw bedrijfsgebouw en in uw woning. Maar ook bijvoorbeeld bij personeel of bij de bank. U kunt daarnaast kiezen voor een aantal extra dekkingen.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer door u, een familielid, een ingeschakeld personeelslid of iemand anders die u kent en dit af en toe doet. Deze persoon moet minstens 16 jaar zijn. Er is dekking tijdens vervoer tussen het bedrijf, de woning en de bank.

Extra informatie

Verzending per post of door een vervoersbedrijf is niet verzekerd.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Uw geld is verzekerd in uw bedrijfgebouw, bedrijfsterrein, brandkast en kluis of in uw woning. Maar ook bij een personeellid aan wie u het geld heeft toevertrouwd of in de nachtkluis van de bank is uw geld verzekerd. Let op: hiervoor gelden wel voorwaarden per locatie. Deze kunt u vinden in onze polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Overval of afpersing

Bij schade aan persoonlijke eigendommen vergoeden wij maximaal € 500,- per gebeurtenis. Het gaat om schade aan eigendommen van de vervoerder, in het bedrijfsgebouw en eigendommen van de op bedrijfsterrein en bewaaradres aanwezige personen. Bij schade aan geld of geldwaardig papier vergoeden wij maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Vals geld

Schade door het aannemen van vals geld, door u of personeel, is verzekerd. Gaat het om buitenlands geld en kunt u aantonen dat het aannemen van dit geld niet ongebruikelijk is, dan vergoeden wij maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het gaat om vals geld dat je per ongeluk hebt gekregen.

Kosten voor vervanging

Wij vergoeden maximaal € 500,- van de schade aan de woning van u of uw personeelslid. Bijvoorbeeld aan de kluis of andere persoonlijke eigendommen.

Betaalautomaten

U bent verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in uw pinautomaat als deze nog niet aan de bank zijn doorgegeven.

Keuze: Debiteurenverzekering

U kunt aanvullend de Debiteurenverzekering afsluiten. Hiermee verzekert u zich tegen schade die u heeft als u vorderingen niet kunt incasseren doordat uw administratie verloren is gegaan (door een verzekerde gebeurtenis).

Keuze: Ongevallenverzekering

U kunt aanvullend de Ongevallenverzekering afsluiten. Deze keert eenmalig een bedrag uit als u voor altijd invalide wordt of overlijdt als gevolg van bijvoorbeeld een geweldadige beroving van u of uw personeel.

Wat is niet verzekerd?

  • Diefstal van creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld worden niet door deze verzekering gedekt.

Fraude en oplichting

Ongedekte cheques en verlopen geld is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Dekking is afhankelijk van de locatie

Of de schade verzekerd is, is afhankelijk van de locatie waar het geld zich bevond en wie er aanwezig was op dat moment. Ook gelden er in sommige gevallen maximale uitkeringen per gebeurtenis. Niet alle gebeurtenissen zijn op alle locaties verzekerd.

Extra informatie

U leest hier meer over in onze polisvoorwaarden. Of vraag het ons, of uw assurantieadviseur.

Kluis

Gebruikt u een kluis of brandkast? U moet deze dan bij ons aanmelden. Doet u dit niet dan keren wij bij schade niet of gedeeltelijk uit. U leest hier meer over in onze polisvoorwaarden. Of vraag het ons, of uw assurantieadviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op uw bewaaradres, bank en bedrijfslocatie. Daarnaast is het vervoer van en naar deze locaties verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal, of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.