Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een gezinsongevallenverzekering krijgt u eenmalig een uitkering als u, uw partner of een kind bij een ongeluk voor altijd invalide wordt of overlijdt. U kunt de gezinsongevallenverzekering ook als alleenstaande afsluiten.

Wat is verzekerd?

Blijvende invaliditeit

Als u voor altijd invalide bent geworden, dan betalen wij een percentage van het verzekerde bedrag dat geldt voor invaliditeit. Dit percentage hangt af van uw invaliditeitspercentage. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Overlijden

Als u overlijdt, dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag dat geldt bij overlijden aan uw erfgenamen.

Uitgebreide dekking

U kunt kiezen voor verschillende combinaties van verzekerde bedragen. Het verzekerd bedrag bij overlijden is altijd € 5.000,-. Voor invaliditeit kunt u kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 20.000,-, € 30.000,-, € 40.000,- en € 50.000,-.

Speciaal kenmerk

Als u voor altijd helemaal invalide wordt, dan keren wij 300% van het verzekerde bedrag uit.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij geven geen uitkering als u het ongeval expres heeft veroorzaakt. Wij geven ook geen uitkering als het ongeval komt door het gebruik van te veel alcohol of van verdovende middelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u tijdens het ongeval geen veiligheidsgordel of helm droeg en het letsel is hierdoor ontstaan of erger geworden, dan keren wij 25% minder uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd als u in Nederland woont.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een ongeval zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.