Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of door uw invalidenvoertuig. De WA verzekering is verplicht. U kunt aanvullend een cascoverzekering afsluiten.

Wat is verzekerd?

U bent wettelijk verplicht om uw invalidenvoertuig te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw invalidenvoertuig is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Extra informatie

Schade aan uw eigen voertuig kunt u verzekeren met de casco verzekering.

Verzekerd bedrag

Er geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 6.070.000,- bij aansprakelijkheid bij letsel en overlijden. Er geldt een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- bij aansprakelijkheid bij schade aan spullen.

Keuze: Casco Dekking

Naast de WA dekking kunt u zich verzekeren voor schade aan uw eigen invalidenvoertuig. U bent verzekerd voor schade door brand en ontploffing, diefstal, storm of hagel, ruitschade, schade door uw eigen schuld en voor schade die anderen aan uw invalidenvoertuig toebrengen.

Keuze: Soort voertuig

U kunt zowel een open als een overdekt invalidenvoertuig bij ons verzekeren. Wij verzekeren overdekte invalidenvoertuigen alleen voor bestuurders met een lichamelijke beperking.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering

U krijgt rechtshulp om schade te verhalen op degene die deze heeft veroorzaakt. Verder helpen wij u als u voor de rechter moet komen of als de politie uw invalidenvoertuig in beslag neemt.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal uitsluitingen. U leest hier meer over in onze polisvoorwaarden. Of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Uitsluitingen

U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt (terwijl dit wel wettelijk verplicht is), schade terwijl u in een opgevoerd invalidenvoertuig rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd of schade tijdens verhuur van uw brommer.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 750,- bij schade door een bestuurder die jonger is dan 24 jaar op de module WA en op de module Casco. Dit eigen risico geldt niet als de bestuurder die bij ons bekend is als hoofdbestuurder jonger is dan 24 jaar. Voor de module Casco geldt daarnaast een standaard eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren u binnen de Europese Unie.

Extra informatie

Als u daar om vraagt, dan krijgt u van ons een Groene kaart. Wij verzekeren u dan ook in de landen die op de Groene kaart staan. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een andere regelmatige bestuurder, eigenaar of kentekenhouder of een ander woonadres van de regelmatige bestuurder.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.