Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw landbouwtrekkers- en werktuigen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

U kunt kiezen voor de module aansprakelijkheid. U bent dan verzekerd voor schade die u met uw trekker en werktuigen veroorzaakt aan anderen of aan spullen van anderen. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Wij noemen dit geen Beperkt Casco. U kunt kiezen uit verschillende dekkingen, namelijk een brand of een brand/diefstal dekking.

Keuze: casco Standaard

Wij noemen die geen Casco Standaard. U kunt wel kiezen uit een ruimere dekking. Naast de brand/diefstal dekking bent u dan ook verzekerd voor schade veroorzaakt door uw eigen schuld en andere van buiten komende onheilen.

Keuze: casco Uitgebreid

Agrarische bedrijven en - loonbedrijven kunnen een uitgebreide dekking afsluiten. U bent dan verzekerd voor brand/diefstal schade, schade veroorzaakt door uw eigen schuld en andere van buiten komende onheilen. U bent daarnaast ook verzekerd voor een eigen gebrek aan het materiaal zelf. 

Extra informatie

De trekker of het werktuig mag niet ouder zijn dan 1 jaar bij het afsluiten. Eigen gebrek van het materiaal is dan tot 5 jaar mee te verzekeren.

Vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw landbouwvoertuig onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als u vervangend materieel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, reparatie en revisie van uw werktuig.

Keuze: rechtsbijstand en Schadeverzekering voor in- en opzittenden

U kunt u ook verzekeren voor de module rechtsbijstand. U bent dan verzekerd voor rechtshulp bij het verhalen van schade bij een verkeersongeval, het terugvorderen van een werktuig en in strafzaken. Ook kunt u een schadeverzekering voor in- en opzittenden afsluiten.

Schade aan eigen voertuigen en gebouwen

Schade aan eigen voertuigen en gebouwen is bij een agrarisch bedrijf meeverzekerd tot € 50.000,- (met een eigen risico van € 225,-).

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door het meedoen aan (snelheids)wedstrijden. Ook deelname aan (caravals)optochten is niet verzekerd.

Vervoerde zaken

Schade aan vervoerde zaken is niet verzekerd. Uitzondering is schade aan vervoerde zaken van tractoren bij agrarische bedrijven (geen loonbedrijven), dit geldt niet voor overige werktuigen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kunt bij 'casco' kiezen uit een vrijwillig eigen risico. Is er dekking voor een eigen gebrek? Dan geldt een eigen risico van € 110,-. Voor schade aan eigen zaken geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis.

Afspraken

Als er speciale afspraken zijn gemaakt, dan staan deze op het polisblad vermeld. Houdt u zich hier niet aan, dan vergoeden wij de schade niet of gedeeltelijk. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over beveiliging.

Verhuur

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens het verhuren van het werktuig, tenzij op het polisblad staat dat dit meeverzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Beloning bij geen schade

Er is geen regeling voor premiekorting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.