Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw motor is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren. Met de module Beperkt Casco verzekeren wij schade aan uw motor door bepaalde gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Een aantal van de gebeurtenissen die zijn verzekerd onder de module Beperkt Casco ziet u op deze kaart staan. Wilt u precies weten voor welke gebeurtenissen wij uw motor verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw motor is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. In Nederland zorgen wij ervoor dat uw motor bijvoorbeeld naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. U en de passagiers worden met de taxi naar een adres in Nederland gebracht.

Extra informatie

In het buitenland zorgen wij ervoor dat uw motor naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. Als het langer dan vier werkdagen duurt voordat u uw motor weer kunt gebruiken, dan wordt uw motor naar een adres in Nederland gebracht. Voor u en de passagiers vergoeden wij de treinkosten voor de 2e klas en de taxikosten van en naar het station.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw motor is gestolen, is verzekerd. Wij verzekeren deze schade alleen wanneer u uw motor op slot heeft gezet met een ART goedgekeurd 4-sterrenslot. Wij vergoeden dan de dagwaarde. Wij vergoeden ook de dagwaarde als uw motor total loss is na een verzekerde gebeurtenis.

Extra informatie

Uw motor is total loss als deze niet meer kan worden gerepareerd. Daarnaast is uw motor total loss als reparatie meer kost dan de waarde van uw motor vlak voor de schade min de restwaarde.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw motor door brand, storm, hagel of een natuurramp is verzekerd. Als u door het weer of een natuurramp een verkeersongeluk krijgt, dan vergoeden wij die schade aan uw motor niet.

Extra informatie

Met een natuurramp bedoelen wij een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of een lawine.

Uitgebreidere verzekering

Wilt u een uitgebreidere verzekering dan de modules WA en Beperkt Casco? U kunt dan een van de volgende modules afsluiten: Volledig Casco, Verkeersrechtsbijstand en/of Ongevallenverzekering opzittenden.

Extra informatie

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Inbraak

Diefstal van bagage en onderdelen die niet aan uw motor vastzitten vergoeden wij niet.

Schade aan eigen motor

Wij verzekeren alleen de schade aan uw motor door een van de gebeurtenissen die hiernaast staan aangegeven. Als u ook andere schade aan uw motor wilt verzekeren, dan kunt u de module Volledig Casco afsluiten.

Pechhulp

Als u door pech met uw motor niet meer verder kunt rijden, dan heeft u geen recht op hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als u aansprakelijk bent voor een schade van iemand anders, dan heeft u geen eigen risico op de module WA. Als u schade heeft aan uw eigen motor, dan heeft u een eigen risico van € 100,- op de module Beperkt Casco.

Extra informatie

Wanneer u geen extra beveiliging heeft en wij dit wel van u eisen, dan geldt er een eigen risico van € 500,- bij diefstal, joyriding, verduistering en oplichting.

Waar ben ik gedekt?

Elk jaar krijgt u van ons een Groene kaart. Hierop staat in welke landen wij u verzekeren. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Extra informatie

Als de Groene kaart niet meer geldig is, dan verzekeren wij u alleen binnen de Europese Unie. Dit geldt ook als wij geen Groene kaart hebben afgegeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een andere regelmatige bestuurder, eigenaar of kentekenhouder en een ander woonadres van de regelmatige bestuurder.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade heeft, krijgt u premiekorting voor de module WA tot maximaal 75%. Als u schade heeft, dan kan de korting (deels) vervallen. Wilt u meer weten over dit bonus-malussysteem? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.