Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw motor is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren.

Wat is verzekerd?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw motor is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw motor is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. In Nederland zorgen wij ervoor dat uw motor bijvoorbeeld naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. U en de passagiers worden met de taxi naar een adres in Nederland gebracht.

Extra informatie

In het buitenland zorgen wij dat uw motor naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. Als het langer dan vier werkdagen duurt voordat u uw motor weer kunt gebruiken, dan wordt uw motor naar een adres in Nederland gebracht. Voor u en de passagiers vergoeden wij de treinkosten voor de 2e klas en de taxikosten van en naar het station.

Uitgebreidere verzekering

Wilt u een uitgebreidere verzekering dan de module WA? U kunt dan één van de volgende modules afsluiten: Beperkt of Volledig Casco, Verkeersrechtsbijstand en/of Ongevallenverzekering opzittenden.

Extra informatie

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Als u aansprakelijk bent voor een schade van iemand anders, dan heeft u geen eigen risico op de module WA.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw motor is gestolen of total loss is, is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module Beperkt of Volledig Casco.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw motor door brand, storm, hagel of een natuurramp is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module Beperkt of Volledig Casco.

Extra informatie

Met een natuurramp bedoelen wij een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of een lawine.

Inbraak

Schade aan uw motor of motorkoffer door inbraak is niet verzekerd. Ook gestolen bagage is niet verzekerd.

Schade aan eigen motor

Schade aan uw eigen motor door een verkeersongeluk is niet verzekerd op de module WA. Deze schade is verzekerd op de module Volledig Casco.

Pechhulp

Als u door motorpech niet meer verder kunt rijden, dan heeft u geen recht op hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

Elk jaar krijgt u van ons een Groene kaart. Hierop staat in welke landen wij u verzekeren. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Extra informatie

Als de Groene kaart niet meer geldig is, dan verzekeren wij u alleen binnen de Europese Unie. Dit geldt ook als wij geen Groene kaart hebben afgegeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een andere regelmatige bestuurder, eigenaar of kentekenhouder en een woonadres van de regelmatige bestuurder.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade heeft, krijgt u premiekorting tot maximaal 75%. Als u schade heeft, dan kan de korting (deels) vervallen. Wilt u meer weten over dit bonus-malussysteem? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.