Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw motor is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren. Met de module Volledig Casco verzekeren wij schade aan uw motor, ook als u de schade zelf heeft gemaakt.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de module WA en de module Volledig Casco. De module Volledig Casco is onze naam voor een motorverzekering allrisk.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw motor is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. In Nederland zorgen wij ervoor dat uw motor bijvoorbeeld naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. U en de passagiers worden met de taxi naar een adres in Nederland gebracht.

Extra informatie

In het buitenland zorgen wij ervoor dat uw motor naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. Als het langer dan vier werkdagen duurt voordat u uw motor weer kunt gebruiken, dan wordt uw motor naar een adres in Nederland gebracht. Voor u en de passagiers vergoeden wij de treinkosten voor de 2e klas en de taxikosten van en naar het station.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw motor is gestolen, is verzekerd. Wij verzekeren deze schade alleen wanneer u uw motor op slot heeft gezet met een ART goedgekeurd 4-sterrenslot. Als uw motor niet ouder is dan zes maanden, dan vergoeden wij de nieuwwaarde. U kunt meer lezen hierover in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Deze regeling geldt ook als uw motor total loss is na een verzekerde gebeurtenis. Uw motor is total loss als deze niet meer kan worden gerepareerd. Daarnaast is uw motor total loss als reparatie meer kost dan de waarde van uw motor vlak voor de schade min de restwaarde.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw motor door brand, storm, hagel of een natuurramp is verzekerd.

Extra informatie

Met een natuurramp bedoelen wij een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of een lawine.

Schade aan eigen motor

Andere schade aan uw eigen motor is verzekerd op de module Volledig Casco. Het gaat om schade door een gebeurtenis die plotseling plaatsvindt en van buiten uw motor komt. Of het gaat om schade door een verkeersongeluk, ook als dit ongeluk uw eigen schuld is of komt door een eigen gebrek.

Pechhulp

Als u de module Volledig Casco heeft, dan heeft u bij pech met uw motor in het buitenland recht op hulp. Wilt u weten voor welke hulp u verzekerd bent? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Uitgebreidere verzekering

Wilt u een uitgebreidere verzekering dan de modules WA en Volledig Casco? U kunt dan een van de volgende modules afsluiten: Verkeersrechtsbijstand en/of Ongevallenverzekering opzittenden.

Extra informatie

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Inbraak

Diefstal van bagage en onderdelen die niet aan uw motor vastzitten vergoeden wij niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als u aansprakelijk bent voor een schade van iemand anders, dan heeft u geen eigen risico op de module WA. Als u schade heeft aan uw eigen motor, dan heeft u een eigen risico van € 100,- op de module Volledig Casco.

Extra informatie

Wij verhogen het eigen risico met € 150,- als de bestuurder jonger is dan 24 jaar en bij ons niet bekend is als de regelmatige bestuurder. Wanneer u geen extra beveiliging heeft en wij dit wel eisen, dan geldt er een eigen risico van € 500,- bij diefstal, joyriding, verduistering en oplichting.

Waar ben ik gedekt?

Elk jaar krijgt u van ons een Groene kaart. Hierop staat in welke landen wij u verzekeren. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Extra informatie

Als de Groene kaart niet meer geldig is, dan verzekeren wij u alleen binnen de Europese Unie. Dit geldt ook als wij geen Groene kaart hebben afgegeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een andere regelmatige bestuurder, eigenaar of kentekenhouder en een ander woonadres van de regelmatige bestuurder.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade heeft, krijgt u premiekorting voor de modules WA en Volledig Casco tot maximaal 75%. Als u schade heeft, dan kan de korting (deels) vervallen. Wilt u meer weten over dit bonus-malussysteem? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.