Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De bootverzekering vergoedt schade aan of door uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig (geen woonboten of bedrijfsvaartuigen). U bent in ieder geval verzekerd voor schade waarvoor u aansprakelijkheid bent. Naast de WA-verzekering kunt u kiezen uit verschillende uitgebreidere verzekeringen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw boot is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag van de WA-verzekering is € 1.000.000,-

Keuze: schade aan eigen boot

U kunt schade aan uw eigen boot meeverzekeren. U kunt kiezen voor de WA verzekering + schade door brand en diefstal. Of u kunt kiezen voor WA + een uitgebreide verzekering. Hieronder valt bijvoorbeeld ook schade aan uw boot veroorzaakt door het weer, of als gevolg van een eigen gebrek.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Als u schade heeft omdat iemand uw boot heeft gestolen of iemand heeft dit geprobeerd, dan bent u hiervoor verzekerd als u gekozen heeft voor de WA + brand en diefstal verzekering of de WA + een uitgebreide verzekering.

Extra informatie

Wanneer uw boot gestolen is vergoeden wij de dagwaarde. De dagwaarde is de waarde van de boot op het moment dat de schade ontstond. Bij schade door een poging tot diefstal vergoeden wij de herstelkosten.

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden (inboedel) zijn standaard verzekerd voor een bedrag van 20% van de dagwaarde van uw boot. U kunt een hoger bedrag verzekeren.

Extra informatie

Wij vergoeden bij schade aan uw inboedel de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde is.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade ontstaan door brand en ontploffing aan uw boot of inboedel is verzekerd onder de WA + brand/diefstal verzekering en de Uitgebreide verzekering.

Keuze: schade door natuur

Schade aan uw boot en/of inboedel door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd onder de Uitgebreide verzekering.

Keuze: volgboot en trailer

U kunt een volgboot met motor, alleen als deze niet sneller kan varen dan 30 km per uur, meeverzekeren. Ook een trailer kunt u meeverzekeren.

Keuze: rechtsbijstand

U kunt een aanvullende rechtsbijstandverzekering afsluiten. Met deze verzekering krijgt u rechtsbijstand bij het verhalen van schade op een derde, dagvaarding in strafzaken en het (terug)vorderen van uw boot als deze in beslag is genomen.

Keuze: standaardgebied uitbreiden

U kunt het standaardgebied uitbreiden. Wilt u hier meer over weten? Vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: Eigen risico

Er is geen verplicht eigen risico voor standaard boten in standaard vaargebied. U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico, voor zowel de WA-dekking als de cascodekking. U krijgt dan korting op de premie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of wanneer de schipper vaart zonder (geldig) vaarbewijs. U bent ook niet verzekerd wanneer u meedoet aan een snelheidswedstrijd en bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Ongevallen opvarenden

U kunt bij ons geen aanvullende Ongevallen opvarenden verzekering afsluiten.

Pechhulp

U kunt pechhulp op het water niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u uw speedboot, bijboot of trailer wilt (mee)verzekeren of u wilt een uitbreiding van het vaargebied, dan geldt er een toeslag op de standaardpremie.

Extra informatie

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op de binnenwateren van Nederland, inclusief de Waddenzee en de Westerschelde. Tijdens het vaarseizoen ook op de binnenwateren van Europa en op de Middellandse en Adriatische Zee, tot maximaal vijf zeemijl uit de kust. U bent ook verzekerd tijdens vervoer over land in deze gebieden.

Extra informatie

De verzekering is niet geldig in Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, de voormalige Sovjet-Unie en voormalig Joegoslavië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Beloning bij geen schade

Wij belonen schadevrij varen door middel van een no-claim korting. Voor elk jaar dat u schadevrij vaart, ontvangt u een korting. Deze korting kan oplopen tot 35%.

Extra informatie

Deze korting kan (deels) vervallen wanneer u schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.