Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wij verzekeren u voor rechtshulp bij juridische problemen. Klaverblad Rechtsbijstand Stichting verzorgt deze rechtshulp. Daarnaast vergoedt de Stichting bepaalde andere kosten.

Extra informatie

De andere kosten die de Stichting vergoedt, zijn kosten van advocaten en andere deskundigen, kosten van mediation, proces- en gerechtskosten, kosten van getuigen, kosten van de tegenpartij, kosten om een uitspraak van de rechter uit te laten voeren en noodzakelijke reis- en verblijfkosten.

Wat is verzekerd?

U bepaalt zelf voor welke juridische problemen u zich verzekert door te kiezen uit verschillende modules. De module Standaard moet u verplicht afsluiten. Daarnaast moet u minimaal een van de volgende modules afsluiten: Schadeverhaal, Inkomen, Wonen, Motorrijtuigen en/of Fiscaal en Vermogen.

Keuze: verkeer

Met de module Schadeverhaal krijgt u rechtshulp als uw schade ontstaat terwijl u deelneemt in het verkeer als voetganger, fietser of passagier van het openbaar vervoer. Kiest u daarnaast voor de module Motorrijtuigen, dan krijgt u ook rechtshulp als u deelneemt in het verkeer met een motorrijtuig.

Extra informatie

Als u alleen rechtshulp wilt om uw schade te verhalen die in het verkeer ontstaat, dan kunt u ook kiezen voor de rechtsbijstandverzekering Verkeer. Als de schade is ontstaan in een land dat niet in Europa of niet aan de Middellandse Zee ligt, dan vergoedt de Stichting maximaal € 25.000,- voor de kosten van een advocaat of een andere deskundige.

Keuze: letsel

U krijgt rechtshulp om uw letselschade op een ander te verhalen als u de module Schadeverhaal heeft. Bijvoorbeeld na een aanrijding terwijl u op de fiets zat, na een arbeidsongeval of door een medische fout. Als u in een motorrijtuig zat, dan krijgt u rechtshulp als u de module Motorrijtuigen heeft.

Extra informatie

Als u als passagier van het openbaar vervoer in een motorrijtuig zat, dan krijgt u rechtshulp op grond van de module Schadeverhaal. Als u letsel heeft opgelopen in een land dat niet in Europa of niet aan de Middellandse Zee ligt, dan vergoedt de Stichting maximaal € 25.000,- voor de kosten van een advocaat of een andere deskundige.

Keuze: wonen

U krijgt rechtshulp bij juridische problemen over het huis waarin u woont of gaat wonen, uw vakantiehuis of tweede huis dat u zelf gebruikt. Deze gebouwen moeten wel in Nederland staan.

Extra informatie

Met uw huis, vakantiehuis of tweede huis bedoelen wij ook een woonboot of stacaravan met vaste staanplaats. Als u een geschil met de buren heeft, dan vergoedt de Stichting maximaal € 25.000,- voor de kosten van een advocaat of een andere deskundige.

Keuze: werk en inkomen

U krijgt rechtshulp voor arbeidsrechtelijke problemen met uw huidige of vorige werkgever. Daarnaast krijgt u rechtshulp als u juridische problemen heeft over sociale verzekeringsuitkeringen of pensioen.

Extra informatie

Als u statutair directeur bent en u heeft als werknemer arbeidsrechtelijke problemen met uw huidige of vorige werkgever, dan krijgt u ook rechtshulp. In dit geval vergoedt de Stichting de kosten van een advocaat of een andere deskundige tot maximaal € 25.000,-.

Aankopen

U krijgt rechtshulp bij juridische problemen met contracten die u sluit voor uw particuliere huishouden. Denk aan spullen die u koopt, een vakantie die u boekt of de energie die u geleverd krijgt.

Extra informatie

Als u een juridisch probleem heeft met een contract van uw motorrijtuig, dan krijgt u alleen rechtshulp als u de module Motorrijtuigen heeft.

Familie en relaties

U krijgt rechtshulp bij juridische problemen die u heeft als u erft. Voor andere juridische problemen die te maken hebben met het personen- en familierecht krijgt u geen rechtshulp. Denk hierbij aan echtscheiding, alimentatie of het gezag over kinderen.

Extra informatie

Een van de voorwaarden om rechtshulp te krijgen in geval van een erfenis is dat de persoon van wie u erft is overleden na de wachttijd van drie maanden.

Keuze: fiscaal en vermogen

U krijgt rechtshulp als u in beroep wilt gaan bij de belastingrechter tegen een belastingaanslag of een belastingbeschikking. Daarnaast krijgt u rechtshulp bij juridische problemen met de beheerder van uw vermogen of uw vakantiehuis of tweede huis.

Extra informatie

Uw vakantiehuis of tweede huis moet wel in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland staan. Als u juridische problemen heeft over de verhuur van uw vakantiehuis of tweede huis, dan bent u niet verzekerd.

Keuze rechtshulpverlener

Als er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd wordt, dan mag u zelf een advocaat of een andere deskundige kiezen. De Stichting schakelt vervolgens de gekozen advocaat of andere deskundige voor u in en betaalt zijn rekening.

Extra informatie

Als u zelf voor een advocaat of een andere deskundige kiest terwijl dit niet verplicht is volgens de wet, dan vergoedt de Stichting zijn kosten tot maximaal € 25.000,-.

Geen eigen risico

Met onze rechtsbijstandverzekering heeft u geen eigen risico. Ook niet als de Stichting voor u een advocaat of een andere deskundige inschakelt.

Wat is niet verzekerd?

  • Als uw juridische probleem het beoogde of voorspelbare gevolg is van uw handelen of nalaten, dan krijgt u geen rechtshulp. Dit geldt ook voor juridische problemen waarvan u voor de ingangsdatum kon verwachten dat deze zouden plaatsvinden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Na de ingangsdatum van de verzekering geldt er een wachttijd van drie maanden. Een juridisch probleem is pas verzekerd als de gebeurtenis plaatsvindt na afloop van de wachttijd. Als u uw huidige verzekering naar ons oversluit en uw juridische probleem daarop was verzekerd, dan geldt geen wachttijd.

Extra informatie

Voor sommige juridische problemen geldt geen wachttijd. Bijvoorbeeld voor contracten die u sluit voor uw particuliere huishouden, schade die u op iemand anders wilt verhalen of strafzaken.

Maximum kosten en drempel

Voor de kosten van het advies en de rechtsbijstand die medewerkers van de Stichting aan u geven, geldt geen maximum. Andere kosten vergoedt de Stichting in de meeste gevallen tot maximaal € 100.000,-. Als het belang van uw juridische probleem kleiner is dan € 175,-, dan krijgt u geen rechtshulp.

Extra informatie

Voor verkeerszaken en strafzaken geldt geen minimumbedrag.

Let op:

Voor bepaalde juridische problemen of in bepaalde gevallen krijgt u geen rechtshulp. Wilt u precies weten wanneer u rechtshulp krijgt? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Waar ben ik gedekt?

In welke landen u rechtshulp krijgt, verschilt per module. Zo krijgt u voor de modules Standaard en Inkomen rechtshulp voor gebeurtenissen in de Benelux en Duitsland. Wilt u precies weten waar u rechtshulp krijgt en of er uitzonderingen gelden, vraag het ons of uw assurantieadviseur dan.

Extra informatie

Wij verzekeren u alleen als u in Nederland woont.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet een juridisch probleem zo snel mogelijk aan ons melden. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.