Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade aan uw recreatiewoning door bijvoorbeeld brand, ontploffing, slecht weer, inbraak of vandalisme.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren uw recreatiewoning tegen schade. Bijgebouwen voor huishoudelijk gebruik op hetzelfde stuk grond zijn ook verzekerd. Dit geldt ook voor gefundeerde kleine bouwsels, bijvoorbeeld een hobbyschuurtje. Schuttingen, muurtjes en hekken die bij uw tuin horen zijn ook verzekerd.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. Als het verzekerde bedrag lager is dan de herbouwwaarde van uw recreatiewoning, dan bent u onderverzekerd en vergoeden wij maar een deel van de schade.

Extra informatie

De herbouwwaarde is gelijk aan de herstelkosten van uw recreatiewoning. In een aantal gevallen vergoeden wij de verkoopwaarde van uw woning. Wanneer de verkoopwaarde hoger is dan de herstelkosten, dan vergoeden wij de herstelkosten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw recreatiewoning is verzekerd. Maar wij vergoeden GEEN schade aan de buitenkant van uw woning. Wij vergoeden ook GEEN schade door iemand die in uw woning is met uw toestemming.

Keuze: glas

De ruiten van uw recreatiewoning kunt u apart meeverzekeren tegen ruitbreuk. Wij vergoeden de kosten om de ruit te vervangen. Een noodvoorziening en de kosten om de sponningen en het schilderwerk bij te werken vergoeden wij elk tot maximaal € 250,-.

Keuze: inboedel

U kunt ervoor kiezen om schade aan uw spullen (inboedel) door bijvoorbeeld brand, ontploffing, slecht weer, diefstal of vandalisme mee te verzekeren.

Extra informatie

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. Als het verzekerde bedrag lager is dan de totale waarde van uw spullen, dan bent u onderverzekerd en vergoeden wij maar een deel van de schade. Schade aan uw inboedel door schroeien en inductie is niet verzekerd.

Keuze: verhuur

Wij vergoeden alleen schade aan uw recreatiewoning wanneer uw woning wordt gebruikt in de privésfeer.

Extra informatie

Als u uw recreatiewoning incidenteel verhuurt krijgt u een toeslag op de premie. Uw woning is dan ook verzekerd wanneer anderen uw woning gebruiken.

Bijgebouw

Bijgebouwen die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik en op hetzelfde stuk grond staan zijn verzekerd. Dit geldt ook voor kleine bouwsels als deze gefundeerd zijn, zoals bijvoorbeeld hondenhokken en schuurtjes.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij verzekeren geen schade door onvoldoende onderhoud, overstroming, atoomkernreactie, molest, aardbeving en vulkaanuitbarsting. Schade door bevriezing van leidingen buiten uw recreatiewoning of van installaties en apparaten die daarop zijn aangesloten, verzekeren wij ook niet.

Aansprakelijkheid

Wij vergoeden alleen schade aan uw recreatiewoning. U kunt schade waarvoor u aansprakelijk bent meeverzekeren door hiervoor een aparte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Let op

Diefstal of vandalisme van sieraden, horloges, mobiele telefoons en computerspullen zoals tablets verzekeren wij niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan uw recreatiewoning veroorzaakt door storm geldt een eigen risico. Dit is minimaal € 225,- en maximaal € 1.130,-. Dit is afhankelijk van het bedrag dat u heeft verzekerd.

Let op:

Als uw recreatiewoning leeg staat of wanneer u uw woning langer dan twee maanden niet gebruikt dan verzekeren wij u woning alleen tegen brand, ontploffing, blikseminslag, storm en voorwerpen die uit de lucht vallen.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren uw recreatiewoning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De verzekering eindigt wanneer de verzekering wordt gestopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.