Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw auto is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren. Met de module Beperkt Casco verzekeren wij schade aan uw auto door bepaalde gebeurtenissen.

Extra informatie

Een aantal van de gebeurtenissen die zijn verzekerd onder de module Beperkt Casco ziet u op deze kaart staan. Wilt u precies weten voor welke gebeurtenissen wij uw auto verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw auto is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. In Nederland zorgen wij ervoor dat uw auto bijvoorbeeld naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. De passagiers worden met de taxi naar een adres in Nederland gebracht.

Extra informatie

In het buitenland zorgen wij ervoor dat uw auto naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. Als het langer dan vier werkdagen duurt voordat u uw auto weer kunt gebruiken, dan wordt uw auto naar een adres in Nederland gebracht. Voor de passagiers vergoeden wij de treinkosten voor de 2e klas en de taxikosten van en naar het station.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw auto is gestolen, is verzekerd. Wij vergoeden dan de dagwaarde. Wij vergoeden ook de dagwaarde als uw auto total loss is na een verzekerde gebeurtenis.

Extra informatie

Uw auto is total loss als deze niet meer kan worden gerepareerd. Daarnaast is uw auto total loss als reparatie meer kost dan de waarde van uw auto vlak voor de schade min de restwaarde.

Reparatie

Als u schade heeft, dan kunt u zelf kiezen waar u de auto laat repareren.

Schade door brand en natuur

Schade aan uw auto door brand, storm, hagel of een natuurramp is verzekerd. Als u door het weer of een natuurramp een verkeersongeluk krijgt, dan vergoeden wij die schade aan uw auto niet.

Extra informatie

Met een natuurramp bedoelen wij een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of een lawine.

Ruitschade

Ruitschade door steenslag is verzekerd. Andere schade aan ruiten vergoeden wij alleen als die ontstaan is door een gebeurtenis die is verzekerd op de module Beperkt Casco.

Extra informatie

U heeft geen eigen risico voor reparatie van sterretjes in de ruit door een gerenommeerd glasherstelbedrijf met een eigen vaste werkplaats.

Inbraak

Schade aan uw auto door inbraak is verzekerd.

Keuze: Korting tweede gezinsauto

Als u een tweede gezinsauto bij ons verzekert, dan krijgt u voor de tweede auto een premiekorting van 75% voor de module WA. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Wilt u daar meer over weten? Vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: Wilt u een uitgebreidere verzekering?

U kunt dan een van de volgende modules afsluiten: Volledig Casco, Verkeersrechtsbijstand of Schadeverzekering inzittenden.

Keuze: Zakelijk gebruik

U kunt deze verzekering ook zakelijk afsluiten. Dit kan als u uw auto gebruikt voor zakelijke doeleinden en u meer dan 5.000 km per jaar rijdt. U kunt de verzekering sluiten exclusief BTW als u de BTW kunt verrekenen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Andere schade aan eigen auto

Wij vergoeden na een verkeersongeluk geen schade aan uw auto als dit uw eigen schuld is. Wilt u precies weten welke gebeurtenissen wij wel verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Extra informatie

Wij verzekeren alleen de schade aan uw auto door een van de gebeurtenissen van de module Beperkt Casco. Als u ook andere schade aan uw auto wilt verzekeren, dan kunt u de module Volledig Casco afsluiten.

Pechhulp

Als u door autopech niet meer verder kunt rijden, dan heeft u geen recht op hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de module Beperkt Casco geldt dat de auto maximaal 14 jaar oud mag zijn.

Eigen risico

Als u aansprakelijk bent voor een schade van iemand anders, dan heeft u geen eigen risico op de module WA. Als u schade heeft aan uw eigen auto, dan heeft u een eigen risico van € 100,- op de module Beperkt Casco.

Waar ben ik gedekt?

Elk jaar krijgt u van ons een Groene kaart. Hierop staat in welke landen wij u verzekeren. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een andere regelmatige bestuurder, eigenaar of kentekenhouder, een ander woonadres van de regelmatige bestuurder, het rijden van meer kilometers dan u heeft opgegeven of ander gebruik dan u heeft opgegeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade heeft, krijgt u premiekorting voor de module WA tot maximaal 85%. Als u schade heeft, dan kan de korting (deels) vervallen. Wilt u meer weten over dit bonus-malussysteem? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.