Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de module WA verzekeren wij u voor het geval iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade die met of door uw auto is gemaakt. U moet zich volgens de wet hiervoor verzekeren. Met de module Volledig Casco verzekeren wij schade aan uw auto, ook als u de schade zelf heeft gemaakt.

Extra informatie

De module Volledig Casco is onze naam voor een autoverzekering allrisk.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw auto is gemaakt, dan vergoeden wij de financiële gevolgen daarvan. Als wij vinden dat u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. In Nederland zorgen wij ervoor dat uw auto bijvoorbeeld naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. De passagiers worden met de taxi naar een adres in Nederland gebracht.

Extra informatie

In het buitenland zorgen wij ervoor dat uw auto naar een reparatiebedrijf wordt gebracht. Als het langer dan vier werkdagen duurt voordat u uw auto weer kunt gebruiken, dan wordt uw auto naar een adres in Nederland gebracht. Voor de passagiers vergoeden wij de treinkosten voor de 2e klas en de taxikosten van en naar het station.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw auto is gestolen, is verzekerd. Als uw auto niet ouder is dan een jaar, dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Als de auto niet ouder is dan zeven jaar, dan vergoeden wij de waarde volgens de ANWB koerslijst plus 10%. Als uw auto ouder is dan zeven jaar, dan vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Deze regeling geldt ook als uw auto total loss is na een verzekerde gebeurtenis. Uw auto is total loss als deze niet meer kan worden gerepareerd. Daarnaast is uw auto total loss als reparatie meer kost dan de waarde van uw auto vlak voor de schade min de restwaarde.

Reparatie

Als u schade heeft, dan kunt u zelf kiezen waar u de auto laat repareren.

Schade door brand en natuur

Schade aan uw auto door brand, storm, hagel of een natuurramp is verzekerd.

Extra informatie

Met een natuurramp bedoelen wij een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of een lawine.

Ruitschade

Ruitschade door steenslag is verzekerd. Andere schade aan ruiten vergoeden wij alleen als die ontstaan is door een gebeurtenis die is verzekerd op de module Volledig Casco.

Extra informatie

U heeft geen eigen risico voor reparatie van sterretjes in de ruit door een gerenommeerd glasherstelbedrijf met een eigen vaste werkplaats.

Inbraak

Schade aan uw auto door inbraak is verzekerd.

Schade aan eigen auto

Andere schade aan uw eigen auto is verzekerd op de module Volledig Casco. Het gaat om schade door een gebeurtenis die plotseling plaatsvindt en van buiten uw auto komt. Of het gaat om schade door een verkeersongeluk, ook als dit ongeluk uw eigen schuld is of komt door een eigen gebrek.

Pechhulp

Als u de module Volledig Casco heeft, dan heeft u bij autopech in het buitenland recht op hulp. Wilt u weten voor welke hulp u verzekerd bent? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: Korting tweede gezinsauto

Als u een tweede gezinsauto bij ons verzekert, dan krijgt u voor de tweede auto een premiekorting van 75% voor de modules WA en Volledig Casco. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Wilt u daar meer over weten? Vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Keuze: Zakelijk gebruik

U kunt deze verzekering ook zakelijk afsluiten. Dit kan als u uw auto gebruikt voor zakelijke doeleinden en u meer dan 5.000 km per jaar rijdt. U kunt de verzekering sluiten exclusief BTW als u de BTW kunt verrekenen.

 

 

 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd bij schade door opzet, schade doordat u zonder rijbewijs rijdt, schade tijdens een snelheidswedstrijd of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Het kan gebeuren dat u iets heeft gedaan waardoor wij op grond van de voorwaarden de schade niet hoeven te vergoeden. Omdat de uitsluiting niet geldt voor de tegenpartij, moeten wij zijn schade vergoeden. Daarna zullen wij de schade op u verhalen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De module Volledig Casco kunt u alleen afsluiten voor auto's van maximaal 14 jaar oud.

Eigen risico

Als u aansprakelijk bent voor een schade van iemand anders, dan heeft u geen eigen risico op de module WA. Als u schade heeft aan uw eigen auto, dan heeft u een eigen risico van € 100,- op de module Beperkt en Volledig Casco.

Extra informatie

Wij verhogen het eigen risico met € 150,- als de bestuurder van uw auto bij de schade jonger is dan 24 jaar en niet bij ons bekend is als de regelmatige bestuurder.

Waar ben ik gedekt?

Elk jaar krijgt u van ons een Groene kaart. Hierop staat in welke landen wij u verzekeren. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is.

Extra informatie

Als de Groene kaart niet meer geldig is, dan verzekeren wij u alleen binnen de Europese Unie. Dit geldt ook als wij geen Groene kaart hebben afgegeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een andere regelmatige bestuurder, eigenaar of kentekenhouder van de auto, een ander woonadres van de regelmatige bestuurder, het rijden van meer kilometers dan u heeft opgegeven of ander gebruik dan u heeft opgegeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade heeft, krijgt u premiekorting voor de modules WA en Volledig Casco tot maximaal 85%. Als u schade heeft, dan kan de korting (deels) vervallen. Wilt u meer weten over dit bonus-malussysteem? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.