Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade aan uw spullen door bijvoorbeeld brand, ontploffing, slecht weer, diefstal (zonder sporen van inbraak) of vandalisme. Verder bent u verzekerd voor schade door vrijwel alle andere plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, ook door uw eigen schuld.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren uw spullen en de spullen van de personen met wie u samenwoont tegen schade. Als u in een huurhuis woont, dan verzekeren wij ook het huurdersbelang.

Extra informatie

Met huurdersbelang bedoelen wij alles wat u of een vorige huurder heeft veranderd of verbeterd aan de woning en niet gemakkelijk losgemaakt kan worden. Bijvoorbeeld een parketvloer, een keuken, een badkamer, schilderwerk of behang. Zelfs complete gebouwen (garage, serre) kunnen onder het huurdersbelang vallen.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. Als het verzekerde bedrag lager is dan de totale waarde van uw spullen, dan bent u onderverzekerd en vergoeden wij bij schade maar een deel. Als u een Waardemeter invult om de waarde te berekenen, dan krijgt u garantie tegen onderverzekering.

Extra informatie

Met garantie tegen onderverzekering verzekeren wij uw spullen tot 300% van het verzekerde bedrag.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de grootte van de schade die wij hebben vastgesteld? Dan kunt u uw eigen expert inschakelen. Wilt u weten hoeveel kosten wij van uw expert vergoeden, vraag het ons dan.

Sieraden

Als uw sieraden worden gestolen, dan vergoeden wij maximaal € 6.000,-. Voor andere gebeurtenissen geldt geen maximum. Wilt u een hoger bedrag verzekeren voor diefstal? Vraag ons of uw assurantieadviseur naar de mogelijkheden.

(Audio-) apparatuur

Als u schade heeft aan uw elektronische apparatuur, dan vergoeden wij maximaal het verzekerde bedrag. Als u in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag woont en uw elektronische apparatuur wordt gestolen, dan vergoeden wij maximaal € 5.000,-.

Spullen buiten huis

Spullen buiten uw woning zijn niet altijd tegen alle gebeurtenissen verzekerd. Ook geldt er voor sommige spullen een maximale vergoeding. Wilt u precies weten wanneer wij welke spullen buiten uw huis verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Extra informatie

Spullen buiten uw woning zijn bijvoorbeeld spullen in een kelderbox of garagebox van de flat waar u woont. Maar ook op uw balkon of in uw tuin, uw auto of een opslagruimte die u huurt.

Vallen en stoten

U bent verzekerd voor schade door vrijwel alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen. Als uw spullen schade hebben door vallen of stoten, dan verzekeren wij de schade zolang het vallen of stoten plotseling en onverwacht was.

Extra informatie

Schade die is ontstaan door normaal gebruik, zoals krassen, deukjes en slijtage, vergoeden wij niet.

Keuze: Module Glas

De ruiten van uw woning kunt u apart meeverzekeren tegen ruitbreuk. Wij vergoeden de kosten om de ruit te vervangen. Een noodvoorziening en de kosten om de sponningen en het schilderwerk bij te werken vergoeden wij elk tot maximaal € 250,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij verzekeren geen schade door onvoldoende onderhoud, stoffen uit de lucht, overstroming, atoomkernreactie, molest, aardbeving en vulkaanuitbarsting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bepaalde gebeurtenissen die wij verzekeren, gelden uitsluitingen. Wilt u precies weten wat wij verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Eigen risico

Als u door storm schade heeft aan huurdersbelang buiten uw woning, dan geldt er een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis. Heeft u schade aan mobiele elektronica door vallen, stoten en andere ongelukjes in huis, dan geldt er een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren uw spullen in Nederland. In Europa zijn uw spullen bijvoorbeeld ook verzekerd tegen schade door brand en ontploffing.

Extra informatie

U kunt hier meer over lezen in onze polisvoorwaarden. Heeft u vragen? Vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan andere dakbedekking, een aanbouw of opbouw met een inhoud van meer dan 50 m3, verhuur, leegstand of gebruik voor een bedrijf.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.