Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de stacaravanverzekering verzekeren wij schade aan uw (sta)caravan of verplaatsbare bungalow die op een vaste plaats staat. Afhankelijk van de leeftijd van uw caravan, kunt u kiezen uit verschillende dekkingen. Dit zijn de standaardverzekering, de uitgebreide verzekering en de extra uitgebreide verzekering.

Extra informatie

Wij beschouwen elke caravan die gebruikt wordt op één vaste standplaats als stacaravan, dus ook als deze oorspronkelijk als toercaravan is gebouwd.

Wat is verzekerd?

Diefstal of total loss

Schade doordat uw stacaravan is gestolen of total loss is, is verzekerd. Als uw caravan niet ouder is dan 1 jaar, dan ontvangt u de nieuwwaarde.

Reparatie

Heeft u schade en bent u verzekerd? Dan mag u zelf kiezen wie de schade repareert.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw stacaravan door brand, blikseminslag en ontploffing is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade aan uw stacaravan door storm is verzekerd.

Extra informatie

Schade door neerslag, bijvoorbeeld hagel, is verzekerd onder de uitgebreide en extra uitgebreide verzekering.

Keuze: inboedel

U kunt uw vaste inventaris meeverzekeren. Dat zijn zaken die bestemd zijn voor huishoudelijk en recreatief gebruik en die zich in de stacaravan of aanbouw bevinden. Denk bijvoorbeeld aan keukengerei, kleding en fietsen.

Keuze: uitrusting

Schade aan de uitrusting van de caravan zoals uw aanbouw, luifel, voortent, schuurtjes, terreinafscheidingen en antennes kunt u meeverzekeren.

Keuze: uitgebreide dekking

Als de leeftijd van uw stacaravan minder dan tien jaar is, dan kunt u kiezen voor de uitgebreide dekking. Bovenop de standaarddekking is bijvoorbeeld schade door neerslag en instromend water verzekerd.

Keuze: extra uitgebreide dekking

Als de leeftijd van uw stacaravan minder dan vijf jaar is, dan kunt u kiezen voor de extra uitgebreide dekking. Bovenop de standaarddekking is bijvoorbeeld schade door neerslag en instromend water verzekerd. Daarnaast vergoeden wij schade door ongelukjes. En schade door constructie- en/of materiaalfouten.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan door onvoldoende onderhoud vergoeden wij niet.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden na een ongeval alleen schade aan uw stacaravan als het transport binnen Nederland was. Deze schade is alleen gedekt onder de uitgebreide en extra uitgebreide dekking.

Pechhulp

U kunt pechhulp tijdens transport van de stacaravan naar of van de standplaats niet meeverzekeren.

Overstroming

Wij vergoeden geen schade door overstroming die is ontstaan door het bezwijken of overlopen van een waterkering, zoals een dijk, kade of sluis. Of schade door het onderlopen van buitendijks of onbedijkt gebied door een hoge (rivier)waterstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van uw inventaris is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn aan de buitenkant uw stacaravan.

Eigen risico

Er geldt bij storm een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade gedekt onder de extra uitgebreide dekking geldt een eigen risico van 45,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren uw stacaravan in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk aan ons te laten weten.