Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de stacaravanverzekering verzekeren wij schade aan uw, (sta)caravan of mobiele bungalow. U kunt kiezen uit verschillende verzekeringen, afhankelijk van de leeftijd van uw caravan. De standaardverzekering, de uitgebreide verzekering en de extra uitgebreide verzekering.

Extra informatie

Wij beschouwen elke caravan die gebruikt wordt op één vaste standplaats als stacaravan, dus ook als deze oorspronkelijk als tourcaravan is gebouwd.

Wat is verzekerd?

Diefstal of total loss

Schade doordat uw stacaravan is gestolen of total loss is, is verzekerd. Wanneer uw caravan niet ouder is dan 1 jaar dan ontvangt u de nieuwwaarde.

Extra informatie

Het eerste jaar vergoeden wij de nieuwwaarde van de caravan. Daarna wordt er 0,75geschreven voor elke maand dat de caravan ouder is.

Reparatie

Heeft u schade en bent u verzekerd? Dan mag u zelf kiezen wie de schade repareert.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw stacaravan door brand, bliksem en ontploffing is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade aan uw stacaravan door storm is verzekerd.

Extra informatie

Schade door neerslag, bijvoorbeeld hagel, is verzekerd onder de uitgebreide en extra uitgebreide dekking.

Keuze: inboedel

U kunt uw vaste inventaris, dat wil zeggen zaken die permanent in de stacaravan aanwezig zijn meeverzekeren. Ook fietsen, terreinafscheidingen en antennes kunt u meeverzekeren.

Keuze: uitrusting

Schade aan de uitrusting van de caravan zoals uw aanbouw, luifel, voortent en huisjes kunt u meeverzekeren.

Keuze: Constructie-en materiaalfouten

Als u een extra uitgebreide verzekering heeft, dan zijn constructie- en materiaalfouten van een caravan tot maximaal vijf jaar oud meeverzekerd.

Stallen

Uw caravan is ook verzekerd wanneer u deze in de winter stalt in een winterstalling.

Wat is niet verzekerd?

  • U heeft geen recht op uitkering wanneer u bij schade onjuiste gegevens verstrekt. Schade ontstaan door onvoldoende onderhoud vergoeden wij niet.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden na een ongeval alleen schade aan uw stacaravan tijdens het transport van of naar de standplaats of aan het vervoersmiddel binnen Nederland. Deze schade is alleen gedekt onder de uitgebreide en extra uitgebreide dekking.

Pechhulp

U kunt pechhulp tijdens transport van of naar de standplaats van de stacaravan niet mee verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van uw inventaris is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn aan uw stacaravan.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van 225,- bij storm per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade gedekt onder de extra uitgebreide dekking geldt een eigen risico van 45,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren uw stacaravan in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.