Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de toercaravanverzekering verzekeren wij schade aan uw toercaravan, vouwcaravan of vouwwagen. Wij vergoeden ook de schade als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door uw caravan.

Wat is verzekerd?

Hulpverlening na een ongeval

Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. Dit kan zijn vervoer naar een reparatiebedrijf, een vergoeding van de kosten voor een vakantieverblijf of vervoer van de caravan vanuit het buitenland naar Nederland.

Diefstal of total loss

Schade doordat uw caravan is gestolen of total loss is, is verzekerd.

Extra informatie

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag. Is de caravan ouder dan 5 jaar, dan wordt er 1,75¯geschreven voor elke maand dat de caravan ouder is. U ontvangt de dagwaarde als dit bedrag hoger is.

Reparatie

Heeft u schade en bent u verzekerd? Dan mag u zelf kiezen wie de schade repareert.

Schade door brand of natuur

Schade aan uw caravan door brand, blikseminslag, ontploffing of een natuurramp is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade aan uw caravan door weersomstandigheden is verzekerd.

Inboedel

Uw caravaninboedel is tot € 3.500,- verzekerd. U kunt het meerdere bijverzekeren. Wij vergoeden schade aan uw inboedel op basis van de nieuwwaarderegeling. Als uw inboedel minder dan 40¾draagt dan de nieuwwaarde op het moment van de schade, dan vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Met inboedel bedoelen wij de spullen die zich in de caravan of op de standplaats bevinden en bestemd zijn voor huishoudelijk en recreatief gebruik. Wij verzekeren geen geld, sieraden, foto-en filmapparatuur of reisbagage.

Uitrusting

Schade aan de uitrusting van de caravan zoals de luifel, voortent of andere aanbouwsels is meeverzekerd.

Constructie- en materiaalfouten

Constructie- en materiaalfouten van een caravan zijn als de caravan maximaal vijf jaar oud is en u de schade niet op een andere partij kunt verhalen, meeverzekerd.

Stallen

Als u de caravan stalt en de stalhouder heeft geen eigen verzekering dan is uw caravan verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U heeft geen recht op uitkering wanneer de bestuurder van het motorrijtuig niet in het bezit is van een geldig rijbewijs of een rijontzegging heeft. Schade ontstaan door onvoldoende onderhoud of terwijl u uw caravan verhuurt of permanent bewoont, vergoeden wij ook niet.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal is alleen verzekerd als u voldoende maatregelen heeft genomen ter voorkoming van diefstal en uw caravan is afgesloten met een deugdelijk(e) koppelslot en/of wielklem.

Eigen risico

Als u schade heeft aan uw caravan, of uw caravan heeft schade veroorzaakt dan geldt een eigen risico bedrag van € 75,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Uw caravan is verzekerd in alle landen van Europa, het Aziatische deel van Turkije en Marokko.

Extra informatie

In Nederland is uw caravan het hele jaar verzekerd. In het buitenland verzekeren wij uw caravan maximaal zes maanden aan een stuk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten. Afhankelijk van het bedrag kunt u ook per acceptgiro betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.