Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Verzekering van vervoer van eigen zaken verzekeren wij zaken die u vervoert. Dit zijn goederen, voorraden en andere spullen die uw bedrijf heeft. Dit kunnen ook zaken zijn die uw bedrijf heeft om te repareren of te bewerken. Wij verzekeren alleen motorrijtuigen.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren de zaken die u vervoert met uw motorrijtuig vanaf het moment dat u de zaken optilt op het adres van vertrek. Het vervoer stopt op het moment dat de zaken zijn gelost op het adres van aankomst.

Extra informatie

Bij een verzekerde schade vergoeden wij schade aan hulpmaterialen tot maximaal € 1.000,-

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. Je kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen.

Extra vergoedingen

Bij een verzekerde schade vergoeden wij een aantal kosten boven het verzekerde bedrag. Denk bijvoorbeeld aan kosten om de schade te voorkomen of beperken. Of kosten om opnieuw te laden en verder te vervoeren

Extra informatie

De vergoeding voor alle kosten samen is maximaal het verzekerde bedrag.

Keuze: Beperkte- of Uitgebreide verzekering

U kunt kiezen uit verschillende verzekeringen. U kunt kiezen uit de Beperkte verzekering of de Uitgebreide verzekering.

Keuze: Beperkte verzekering

Met de Beperkte verzekering verzekeren wij schade aan zaken door brand, ontploffing en blikseminslag (geen inductie). Schade door diefstal en vandalisme, schade door lossen en laden en een verkeersongeluk.

Extra informatie

In geval van diefstal of vandalisme vergoeden wij de schade alleen als aan de buitenkant van uw motorrijtuig of het gebouw waarin het motorrijtuig staat, sporen van inbraak zichtbaar zijn.

Keuze: Uitgebreide verzekering

Met de Uitgebreide verzekering verzekeren wij dezelfde schade als bij de Beperkte verzekering. Verder verzekeren wij ook schade aan de zaken die u vervoert door alle andere gebeurtenissen.

Extra informatie

 

 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door opzet. Wij vergoeden ook geen schade door een eigen gebrek, een ongeschikte verpakking of door bederf van de zaak.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Oorlogs- en stakersrisico

Deze schade is niet verzekerd.

Niet verzekerde zaken

De volgende zaken verzekeren wij niet. Geld en geldwaardige papieren, computersoftware of –bestanden, onbewerkte edelmetalen en ongezette edelstenen, sieraden, parels en horloges en levende dieren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 100,-

Extra informatie

Soms heeft u een hoger eigen risico. Dit staat dan op uw polisblad.

Toeslag

Wij rekenen geen toeslagen.

Extra informatie

Wel kunnen wij afhankelijk van het vervoerde product afwijkende voorwaarden of dekkingsbeperkingen afspreken. Deze staan dan op het polisblad.

Diefstalbeveiliging

Uw motorrijtuig moet beveiligd zijn tegen het risico van inbraak, diefstal en/of joyriding door middel van een VbV/SCM alarmsysteem. Doet u dit niet dan vergoeden wij de schade niet of gedeeltelijk.

Extra informatie

Let op als u geen beveiliging heeft of u houdt zich niet aan deze verplichtingen, dan geldt er een eigen risico bij diefstal en vandalisme van 10% van het verzekerde bedrag.

Bederf

Schade door bederf van de zaak is niet altijd verzekerd. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden. Of vraag het ons, of uw assurantieadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Wij verzekeren u in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Veranderingen van het soort zaken dat u vervoert of de manier waarop u het vervoert moet u altijd direct aan ons doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt ervoor kiezen om per maand, per kwartaal of per jaar te betalen. U kunt betalen via automatische incasso, wij rekenen geen extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de datum dat uw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Er is geen opzegtermijn. U mag de verzekering op elk moment stoppen door dat schriftelijk te laten weten.