Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

CyberHulp is een extra dekking op onze inboedelverzekering en geeft dekking en hulp bij privacyschending, beveilingsinbreuk en identiteitsdiefstal. Wij willen u hiermee optimaal beschermen en voorbereiden op de mogelijke gevolgen van deze nieuwe risico’s.

 

Wat is verzekerd?

U heeft dekking als de schade en kosten een gevolg zijn van privacy-inbreuk, beveiligingsincidenten, identiteitsfraude en ransomware. De Cyberhulpdekking geldt voor particuliere activiteiten en activiteiten voor lokale verenigingen.

Extra informatie

• U heeft toegang tot de Cyberhulplijn en het Cyberhulp portaal
• De kosten voor onderzoek naar het mogelijke cyberincident
• De schade van derden die u moet betalen door een privacy-inbreuk
• De kosten die gemaakt worden voor het inschakelen van een specialist
• De kosten voor het herstellen van uw computersysteem na een hack
• De kosten om de gevolgen van uw identiteitsdiefstal te bestrijden

Verzekerd bedrag

U heeft bij een gedekte gebeurtenis recht op een maximale vergoeding van € 5.000 per jaar. Bij een beveiligingsincident en ransomware gelden maximale vergoedingen.

Extra informatie

Bij een beveiligingsincident heeft u per identiteitsfraude recht op een maximale vergoeding van € 250 per dag. Dit geldt als een compensatie voor gemist loon. 
In het geval ransomware heeft u recht op een vergoeding van € 2.500 voor de gemaakte kosten voor het inschakelen van hulp. 

 

CyberHulp

Bij elk (vermoeden van een) incident krijgt u gratis hulp van de Cyberhulplijn. Specialisten van CyberScout hepen u bij persoonlijke cybersituaties. 

Extra informatie

• Identiteitsdiefstal;
• Ransomware;
• Financiële fraude;
• Fraude met online transacties;
• Inbreuk op systemen;
• Ongeoorloofde toegang gegevens;
• Reputatieschade;
• Situaties bij (mogelijke) aansprakelijkheidsstelling;
• Proactieve bescherming.

Wat is niet verzekerd?

  • Zakelijke activiteiten en gegevens vallen niet onder deze dekking. Ook betalingen van losgeld (ransomware) en schade die ontstaat omdat een oplichter u per e-mail vraagt een bedrag over te maken, en u doet dit (phising), zijn uitgesloten van dekking.U vindt verder alle uitsluitingen in de voorwaarden.  

Extra informatie

• Schade aan het computersysteem zelf;
• Boetes;
• Schade aan personen;
• Schade en kosten die ontstaan omdat u de in voorwaarden genoemde beveiligingsmaatregelen niet gebruikt;
• Schade en kosten doordat het systeem van een ander niet of niet goed werkt, zoals internet-, telecom- of nutsbedrijvenroactieve bescherming.             

Zakelijke activiteiten

De Cyberhulpdekking geldt voor particuliere activiteiten. Zakelijke activiteiten vallen niet onder deze dekking. 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 100 per gebeurtenis. Het eigen risico is van toepassing op het moment dat van een geselecteerde dienstverlener gebruik wordt gemaakt. Het eigen risico is niet van toepassing indien u gebruik maakt van de CyberHulplijn of het CyberHulp Kennisportaal.

 

Extra informatie

Als er meerdere incidenten zijn die met elkaar te maken hebben dan geldt maar een keer het eigen risico. 

Verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u zich te houden aan een aantal verplichtingen. U vindt deze verplichtingen in de voorwaarden. 

Waar ben ik gedekt?

U heeft wereldwijd dekking met uitzondering van USA/Canada of het recht van USA/Canada. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Zo verwachten wij van u dat u gebruik maakt van een sterk wachtwoord. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De betaaltermijn en de wijze van betalen is voor CyberHulp gelijk aan die van uw inboedelverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis van uw inboedelverzekering staat. Betaalt u de de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De CyberHulp is vanaf 1 september 2020 standaard onderdeel van de nieuwe inboedelverzekering. Ligt de ingangsdatum van de inboedelverzekering voor 1 september 2020, dan houden we voor de CyberHulp als ingangsdatum de eerstvolgende contractsvervaldatum of hoofdpremievervaldatum aan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

CyberHulp is een extra verplichte dekking op uw inboedelverzekering. De CyberHulp eindigt automatisch als u uw inboedelverzekering opzegt.